zaterdag 5 november 2016

ontmoeting van twee dezelfden: het doel bereikt

In deze webberse schildering die ik zo heb aangepast dat hij een
vrolijker indruk maakt dan de kleurstellingen in het oorspronkelijke
werk, vertonen zich twee dezelfde naturen in een ontmoeting welke naar
het zich laat aanzien vreedzaam is. Het is alsof de innerlijke aard
van deze twee personages is gaan bloeien in een uitbundige pracht
vanwege dat, zoals wij ook kunnen zien, zij elkaar vrij laten en de
ruimte geven om zichzelf te zijn.

- Het klinkt bijna als een grapje maar de titel van het werk zou kunnen zijn:
'David ontmoet zichzelf'
- het meer gewone: 'David komt zichelf tegen' zou een alternatief kunnen vormen.
[spreek uit david als devid - engelstalige opvatting]

[alternatief: Frank's eerste naam luidt David, zijn tweede naam Frans]
Oude Slot - theehuisje- In de discussie van hedenmorgen kwam naar voren dat de Clem de
bescherming geniet van de Habeas Corpus wet - ik schonk deze David
evenzo - het bereiken an dit level en de consequenties van dit inzicht is niet voor
elke Nederlander te begrijpen, maar deze wet is de eerste geweest
binnen het Engelse Koninkrijk die in gelijke overeenstemming van
partijen werd aangenomen en vastgelegd, de wet behelst een bescherming
van het recht op vrijheid onder meer en een garantie dat niet iedereen
het recht heeft de ander het leven te ontnemen ten gunste van een buiten de persoon liggende aak of kwestie van conflicterend belang -
de uit baksteen opgetrokken open poort
van het Oude Slot te Heemstede/
vrolijker bewerking dan ooit/ 

ik geloof dat het aanvaarden van deze wet in de Nederlanden
wat moeilijk ligt, maar waar deze wet voor het ene koninkrijk aan het
begin staat van de echtskunde kan zij voor het andere
het eindpunt van een lange weg en
de voltooing van de wetgeving die gericht is op de rechten op vrijheid
voor het individu vormen - de strijd tot op deze dag hierom was zwaar
en hevig, en vol gevaren was de weg tot hier toe, maar erg vermoeiend is
het allemaal niet geweest - de goede verhoudingen zullen terugkeren in
Buerlingen Buer/ --- https://nl.wikipedia.org/wiki/Buren

- mijn slotsom luidt: nu zijn wij klaar voor het werk dat van ons
gevraagd zal worden.
Abdij van Egmond - voorplein

- met dank aan de assistentie in virtue van Graaf Bernadotte - zoveel
zegening had ik niet kunnen verwachten - samen hebben wij ons gedurende de
nachtelijke uren ingespannen voor het behoud van de menselijke
waarden, samen komen wij ongeschonden uit de strijd - waar 'm het
wonder in zit dat kan niemand ons navertellen naar het schijnt, edoch,
de mensheid beschikt over meer mogelijkheden om het onzienlijke
voorstelbaar te doen worden - ook bij Jesaja staat
geschreven:...'wonderlijke raadsman, sterke God'..... daartoe te
getuigen zijn wij welbereid, en op de functie voorbereid.

- Ik geef: het onderzoek naar de natuurlijke gesteldheid van de
Bodensee is gunstig verlopen//** als eerste in het land van de
Rijndelta genieten wij inzicht langs de hele rivier de Rijn en zo
hebben wij onze expertise laten gelden en aan de hand van beeldmateriaal
van de Bodensee afkomstig ons ingezet voor de versterking
van de bestaanszekerheden die de natuur ons te bieden heeft - tomtom/
de Pons Pacis van het Oude Slot te Heemstede

grapje:
kom, de Clem moet nodig eens een webberig herbezoekje brengen aan het
schilderachtige Blaubeuren [ koffie niet inclusief]
___________________________________________________* *
- Voor een verklaring ad hoc: de kudde in de steek laten mag
natuurlijk in geen geval en daarom blijf ik hier en nu op 5/2nd/
- gehoord hebben wij dat deszulker beslissingstrategie omtrent tijd en
plaats niet altijd mogelijk zal zijn
- het wachten is op een bezoek van openbaar karakter

afgeschreven in de vroege morgen van 1 october 2016 - atelier Cl5**

clembur5/2nd

Heemstede - Holland
_________________________________________


FreshPaint-7-2016.05.11-10.01.08.jpg

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten