zaterdag 24 december 2016

la rose |+| de roos + haar verhaal in onze dagen


Surprising Holland Art - an edit of impressing quality

proverb: the more words one speaks the less he is seeing

inderdaad kan het zien van Art Nouveau een thuisgevoel in gang zetten.
________________________________________________

de hiernaast gepubliceerde beeldplaat van de roos maakte ik in het webatelier op basis van een foto gemaakt door Gilbert Meyers van een witte octoberroos. Hoe ik nu zo'n omvorming van gewone foto naar een kunstwerk kan volbrengen, daar begrijp ik natuurlijk zelf weinig meer van dan dat ik in het heetst van de strijd om het scheppen van iets dat er daarvoor nog niet was precies weet welke handelingen ik op de computer moet uitvoeren om mijn fantasie de kans te geven een kunstwerk te vervaardigen op basis van een foto of fotoreproductie. Als ik zou moeten navertellen wat er dan met mij gebeurt dan zou ik niet weten wat ik daarop moest antwoorden.

Bij het zien van het resultaat van deze ambitie moest ik denken aan het typisch Europese begrip van de mystieke roos - één der namen van de heilige maagd Maria, de vierde persoon God's , die staat voor het vrouwelijk element in het godsdienstig leven, de maagd Maria, zoals zij voor het dagelijks woordgebruik in de katholieke kerken wordt genoemd.