woensdag 23 november 2016

Dankgeversdag - verklaring - Skipton's Randon

straatgezicht met
gothisch gebouw
Wat blijkt op Dankgeversdag 2016
Dat ik voor een tijd zo druk bezig ben geweest, nee, zo hard heb gewerkt in het kader van mijn deelname in spirituele zin aan
de leergangen sociale werkvoorziening  afd. beeld en geluid dat ik nog nooit de kans mij heb genomen eens om te zien naar het werk dat al verzet is, naar het werk dat reeds als voltooid kan worden beschouwd, in de redenering dat wat ik zelf heb gemaakt natuurlijk al 'voor gezien' als label kan krijgen opgeplakt en dat ik dat werk zelf niet opnieuw zo intensief hoef te bekijken als ik die eer betoon aan het werk van anderen of de foto's die ik als bij toeval tegenkom. Mij eens afvragen met welk doel ik dan zo druk bezig was aan deze studies is er ook al niet bij tot nu toe, natuurlijk besef ik wel dat ik veel heb moeten leren en studeren maar in de wetenschap dat niks doen ook weer niet je dát is had ik feitelijk voor lange tijd mijn motief daarin geformuleerd dat ik dacht: dit is toch beter dan niks doen.

titel: 'Vrouw en kind met boek' - clem5

Dat ik de hemel dank voor de arbeid die mij is verschaft, en voor het lesprogramma dat ik heb gevolgd waarvan ik mij wel bewust was, hoe dat laat zich moeilijk beschrijven op de wijze zoals dit leren mijn directe ervaringsleven betrof, het is zo gegaan zoals het was gegaan altijd, ik zelf liet nauwelijks een woord horen over het wat en hoe of de inhoud van de kennisbestanden waarover ik wel eens zijdelings dan sprak en die ik heb geraadpleegd. Het is inmiddels maar goed geweest dat de vrienden- en bekendensfeer tamelijk beperkt gebleven is, dus daarover geen klachten, en wat het de consumpties betreft, ook in die sector van het studieuze leven was het beessie zich behoorlijk en in verhouding tot het belang gaan matigen.

dinsdag 22 november 2016

[Flickr] celt's Clem ((celtic) Clem Bur) shares: some see in, some see out

Flickr®

Hi clemedicit!

celt's Clem ((celtic) Clem Bur) shared a Flickr photo with you.

natuurlijk perspectief

Uploaded by celt's Clem on September 28, 2016
© All rights reserved
naar het geheim van dit natuurlijk perspectief was ik reeds lang op zoek.
Just follow this link to see and comment on this photo:
You received this email because a Flickr member wanted to share something with you. To report abuse, click here.

Flickr is a global photosharing community. Learn more.
Map by Nokia[Flickr] wants to add... - we concluded a question is set on my mind

Greetings 
Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo. Flickr is an app site to collect, edit, share and so much more of pictural content mainly  used to have own photographs in the collection of an account.
clement's time of orientation -
but he's not there - so we look
in another flickr member's collection
to find us a fine picture of Skipton - reeds
vele eeuwen woonde de Clifford Family daar/

If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo unless you first create a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.
Either way, follow this link to get started:
http://www.flickr.com/welcome/480913123/fed2816984/
Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.


a medeaeval state banquet
'serving the peacock'

[Flickr] wants to add you to a photo - we concluded a question is set on my mind

Greetings 
Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo. Flickr is an app site to collect, edit, share and so much more of pictural content mainly  used to have own photographs in the collection of an account.
clement's time of orientation -
but he's not there - so we look
in another flickr member's collection
to find us a fine picture of Skipton

If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo unless you first create a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.
Either way, follow this link to get started:
http://www.flickr.com/welcome/480913123/fed2816984/
Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.


a medeaeval state banquet
'serving the peacock'

zomaar een beeld dat mij wel wat doet


3 raaien waarom ik die zwarte kant naast de foto van het boerenland tegelijkertijd ook wel kan waarderen, dat voegt een extra dimensie toe naast de foto van het eindeloos mooie boerenland ergens in ons land. Het is min of meer ontmoedigend voor mijn liteaire ambities dat juist die dingen waar ik nog eens wat beeldend over zou willen schrijven nu nèt door de wereld van de fotograaf zijn bekendgemaakt, en derhalve ook aan mij bekend zijn geworden, zodat ik besluit maar weer even te wachten met mij terug te trekken achter mijn bureau en daarvan uit het directe geheugen die bijzonderheden uit de studietijd van dhr. jhr. Clement Michèle op te schrijven en er een leuk verhaal van te maken, die de moderne lezer zullen boeien.

Ik voeg nog wat toe:
nieuwe tijden - nieuwe dingen

n.a.v. een schilderstuk van het Teylersmuseum: 'Arcadië is een landstreek waar veel boeren wonen'

interieur van een boerenhoeve - het middagmaal
beeldreproductie van het Teylers Museum Haarlem
locatie en datering: virtueel & ca. 1850
In dit schilderstuk, dat gerekend wordt tot het zg. genre, zijn realiteit en symboliek door elkaar heen aanwezig als de componenten van de voorstelling die nu juist het schilderij zo kostbaar maakten dat wij het maar in een museumcollectie hebben bewaard voor nu en voor de komende generaties.
Alle elementen die in die tijd in een boerenbedrijf verondersteld werden tot de werkelijkheid ervan te behoren zijn in de voorstelling aanwezig: hoornvee, de boer en zijn gezin, de huisindustrie van het spinnenwiel, een hond die erop toeziet hoe een knecht het paard de stal inleidt, het kind in zijn handzaam wagentje een rammelaar in de hand, het keuken en het wasgerei, andere huizen van het dorp zijn zichtbaar door de staldeur, er is een bedstee met daarnaast de waskom en een handdoek, boven is een plaats voor het hooi, beneden is er de schouw, er ligt een melkersjuk, er staat een grote kruik voor bier, en er ligt naast een mand. Zoals het werk is uitgevoerd komt het licht van boven links over en in het tafereel.
Aan al deze aspecten die het tafereel bevat kan een betekenis worden toegeschreven die in de realiteit de wereld van het boerenbedrijf uitmaakte, maar ook heeft elk object en elk tafereel een symbolishce betekenis die in de 18e eeuw tot de verbeelding van de mensen toen sprak en waarmee zij hun waarden en overtuigingen beleefden en met elkaar deelden in een en dezelfde tijd.  Vooral de hang naar de oude tijd van rust, ordelijkheid en gezelligheid die in de 19e eeuw nogal sterk tot de verbeelding sprak wordt met dit tafereel naar voren gebracht.
's avonds als de zon wat lager aan
de hemel staat

In onze tijd, die nog maar nauwelijks is begonnen en waarin het vooral mankeert aan objectieve rationaliteit m.b.t. onze behoefte aan de terugkeer van een gezonde waardenbeleving, waarin wij delen en waarvan schrijver dezes een der vertegenwoordigers is, zijn wij ons er ternauwernood van bewust dat ook wij nog altijd in een wereld leven vol met symboliek, een wereld die wel de onze is, maar niet altijd zo als van ons wordt eraren, en dat de waarde die wij aan onze voorwerpen en taferelen toekennen alleszins te maken heeft met datgene waarnaar ons verlangen het sterkst uitgaat: de eenheid in onze eigen kleine wereld te herstellen en het verband met die grotere wereld waarin de wereld van mensen telkens wordt gerelativeerd door een internationale wereld waarvan niemand de relationele kenmerken kan overzien. Zo is ons wereldbeeld tot in de eeuwigheid geworteld en geordend en wordt zijn zin daaraan ontleend. 


maandag 21 november 2016

over de Japanse Iep te Leiden


= dit is een foto van de Japanse Iep in de Hortus Botanicus -
de universiteitstuin - van Leiden. cff. Japanse Iep

Deze boom werd in 1830 door de plantkundige von Siebold meegebracht als stek uit Japan en in de Leidse  tuin geplant. In die tijd had Nederland nog de exclusieve handelsbetrekkingen te vertegenwoordigen voor het keizerlijk Japan, en von Siebold was in dienst getreden bij de autoriteiten op het eiland Decima als arts voor de handelsmissie. Bij tijd en wijle verzocht von Siebold om toestemming een bezoek te brengen aan het grote eiland waar ook de Fiji vulkaan op is, en dus kennen wij de omstandigheden waarin het Keizerrijk verkeerde in en rond 1830/50 vóór het handelsverdrag met de Amerikanen van start ging nog steeds in exclusiviteit.Toen wij daar op Decima de belangen van ons Koninkrijk vertegenwoordigden werd een ontmoeting tussen Oost en West zowel in Japan alsook in Europa - maar minder zo in the States - voor onmogelijk gehouden en beschouwd als een onjuiste ontwikkeling in de relaties tussen de volkeren en hun culturen, dus gingen zowel Europa als Japan zo'n ontmoeting zoveel mogelijk uit de weg.
Het is natuurlijk aan de vakman om de redenen, de oorzaken en de gevolgen van deze historisch achterhaalde zienswijze te onderzoeken.

zondag 20 november 2016

Russisch Kunstobject wordt tentoongesteld bij Walters


- deze foto is afkomstig uit the Collection of the Walters Art Museum |* 1 ovalen olieverf - het thema van de foto is het ei waaruit zoals het sprookje luidt de tsaren van Rusland worden geboren.
- De inhoud van de mythische vertellingen over het ei is voor de moderne mens vrijwel onbegrijpelijk, maar dit heeft er mee te maken dat wij  in onze tijd het moeilijk vinden om de verhalen van vroeger zo te vertalen dat hun strekking weer actueel wordt. Dat komt er natuurlijk mede door omdat dit ei, toen het in opdracht misschien van een rijk huisvader door een bekwaam handwerksman gemaakt is, terecht kwam in een huis waar men wel wist waar dat ei naar verwees. Misschien stond het wel zomaar ergens in een groot huis, als de snuisterij van een jonge vrouw, eigenlijk nog een kind, en dan lag zo'n ei misschien in op een nachtkastje of op een tafeltje en werd het af en toe eens aangeraakt en opgepakt - het bezit en het aanraken van zo'n ei werden geacht geluk te brengen. Maar tegenwoordig noemen wij deze tastbare herinnering aan een tijd dat de mensen nog niet hun onschuld hadden verloren aan de materialiteit van de maatschappij van gelijken een kunstobject en zetten het achter glas omdat dat zo hoort met voorwerpen die opvallen omdat zij uniek zijn en mooi. Maar feitelijk doen wij dat vanwege de waarde welke wij toeschrijven aan de nalatenschap van onze voorouders, en dikwijls wordt daar dan ook een waarde in geld mee verbonden.
Ashif Houssein - streetview in India -
zo ongeveer moet men zich de wereld voorstellen
waarvandaan de kern van de collectie van het
Walters Art museum afkomstig is
En, zo vraag ik recht op de man af, hoeveel is de waarde van een ei?
- een slideshow over dit onderwerp treft U hieronderaan.Otilia - Bilionera (Official Music Video) + filosoof (een groentegerecht)

 tip van Jimmy

filosofie: de creative reden.
*) niet voor jimmy's en zijn 'girls'

- yordi - 

[Flickr] wants to add you to a photo


Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo.
If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo 
unless
'yes - san marco he is way'
virgin

 you first creates a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.

Either way, follow this link to get started:
http://www.flickr.com/welcome/480913103/cdfed0c894/

Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.