zondag 20 november 2016

Russisch Kunstobject wordt tentoongesteld bij Walters


- deze foto is afkomstig uit the Collection of the Walters Art Museum |* 1 ovalen olieverf - het thema van de foto is het ei waaruit zoals het sprookje luidt de tsaren van Rusland worden geboren.
- De inhoud van de mythische vertellingen over het ei is voor de moderne mens vrijwel onbegrijpelijk, maar dit heeft er mee te maken dat wij  in onze tijd het moeilijk vinden om de verhalen van vroeger zo te vertalen dat hun strekking weer actueel wordt. Dat komt er natuurlijk mede door omdat dit ei, toen het in opdracht misschien van een rijk huisvader door een bekwaam handwerksman gemaakt is, terecht kwam in een huis waar men wel wist waar dat ei naar verwees. Misschien stond het wel zomaar ergens in een groot huis, als de snuisterij van een jonge vrouw, eigenlijk nog een kind, en dan lag zo'n ei misschien in op een nachtkastje of op een tafeltje en werd het af en toe eens aangeraakt en opgepakt - het bezit en het aanraken van zo'n ei werden geacht geluk te brengen. Maar tegenwoordig noemen wij deze tastbare herinnering aan een tijd dat de mensen nog niet hun onschuld hadden verloren aan de materialiteit van de maatschappij van gelijken een kunstobject en zetten het achter glas omdat dat zo hoort met voorwerpen die opvallen omdat zij uniek zijn en mooi. Maar feitelijk doen wij dat vanwege de waarde welke wij toeschrijven aan de nalatenschap van onze voorouders, en dikwijls wordt daar dan ook een waarde in geld mee verbonden.
Ashif Houssein - streetview in India -
zo ongeveer moet men zich de wereld voorstellen
waarvandaan de kern van de collectie van het
Walters Art museum afkomstig is
En, zo vraag ik recht op de man af, hoeveel is de waarde van een ei?
- een slideshow over dit onderwerp treft U hieronderaan.Geen opmerkingen:

Een reactie posten