Onze lieve Heer op Zolder

Een verhaal vanuit het kerkgebouw van 'Onze lieve Heer op zolder' - de feitelijke naam van de kerk luidt heel anders - een schuilkerk in Amsterdam tijdens de overheersing van deze stad door de Reformatie - voor een link naar een prachtig verhaal over het beeld van Moeder en kind zoals dat in deze galerijkerk in een grachtenpand, met een wat mildere betiteling te noemen 'een zolderkerk', bewaard is gebleven.

De Vrouwe, (hetzelfde woord luidt als maria i.e. jonge vrouw, moeder) in het houten knap gegutste en beschilderde religieuze voorwerp is zij afgebeeld als staande op de maansikkel, een halve maan, en het kind met een rijksappel in de linkerhand werd als naakt opgevat opziende naar de Vrouwe welke een diadeem in het opgestoken haar draagt en ongesluierd is. Het is waarschijnlijk dat aan het vervaardigen van het beeld een visionaire wereld vooraf ging, maar die werkelijkheid is knap vervat in de barokke elegante vormen.

estonian academy - conceptual design - 5 -
- by Autodesk Gallery - we see in this
design feminine traits - weer een
typisch Amsterdamse crisis interventie
by Autodesk Gallery

nota bene: Waarom de beschrijvingen voor zulke religieuze kunst altijd op hetzelfde uitkomen ontgaat mij ten enen male, maar het in de link verborgen verhaal is toch wel verantwoord te heten. Dit gaat natuurlijk helemaal niet over de bijbelse Maria, de moeder van de Heer in een tijd dat om zekere, ons onbekend gebleven redenen waar de Romeinen zich groen en geel aan ergerden, alle vrouwen in Palestina Maria werden genoemd - Voor een volk dat dreigde zijn verleden te vergeten vormt de thematische aanpak van de beschrijving toch wel een aardig gegeven. 
Wij willen ten stelligste de hoop uitspreken dat de lezer bij het kennis nemen van mijn post de Museumjaarkaart bij de hand houdt, men kan niet weten en misschien wordt er naar een streepjescode gevraagd, personalia of een nummer.

Lees verder in: de collectie van Museumkerk OLHOZ/vrouw-en-kind  ||**

from Bamberg Apocalypse - Folio 019 v -
7 Angels With 7 Trumpets
And OneWith A Censer - (wierookvat) -
zoals te zien is is er iemand overleden
en staat de kist gesloten op een verhoog -
de orante geheel rechts heft een zegenende
hand en ziet als in gebed op naar de hemel,
het boek in zijn linkererhand laat zien
dat het om een priester of profeet gaat
/
upload by/pd-art on Wikimedia

Ik hoop niet dat lezers nu van mij verwachten een lofzang aan Maria uit te willen brengen, en wat een museumkerk moge zijn onttrekt zich al ten enen male aan mijn bevattingsvermogen. *)Ik heb de zolderkerk wel eens bezocht toen er daar nog gewoon vieringen werden gehouden en de sfeer meer die van een eenvoudige, kleine kapel of kerkje had, in de kapel is een wonderlijk interieur aangebracht voornamelijk uit hout gemaakt en als marmer beschilderd. Dat op de galerij de volksschrijver zich listig aan mijn rondzien had onttrokken kon ik tijdens mijn bezoek niet weten. Dat Clemens maar zelden in staat is tot gebed, daarmee heb ik Reve mooi bij de neus weten te nemen. Maar wat wil je, je moet rekening houden met de ziel van de bekeerlingen, zij zijn meestal erg kwetsbaar op punten die voor jou volkomen gewoon zijn.

Dit kerkelijke idee in real time om voor de katholieke gelovigen schuilkerken te reserveren is een typisch Hollandse uitvinding - broeders en zusters in de Reformatie, geeft de hoop niet op - het was een 17e eeuwse, zeer Amsterdamse piëteit. Iedereen wist er natuurlijk van en het was maar dat er met eerbiediging van de persoonlijke levensfeer met de schuilkerken werd omgegaan. Bij mijn bezoek aan deze kapel voelde ik mij ontroerd worden bij de gedachte dat er helemaal uiteraard nooit sprake is geweest van een verborgen geloofsbeleving voor het katholieke volksdeel dat zou zijn vervolgd, het woord schuilkerk zal een andere betekenis hebben gehad, en ik voelde mij gunstig gestemd dat er in de Nederlanden tenminste al sinds 4 eeuwen iets aan oorspronkelijk christendom werd gedaan. Deze zolderkerk gold als nogal chique, en was zeker niet bedoeld om zich aan het straatbeeld van de grote stad te onttrekken, althans niet om zich te verschuilen voor stadsgenoten. De mensen in die tijd wilden slechts de verering van de Moeder en het kind, hetgeen geacht werd een aparte vorm van mystiek te zijn, aan het openbaar leven en het aanzicht onttrekken, dit om redenen welke alleen Amsterdammers kunnen begrijpen

(liever geen berichten naar buiten brengen of in Facebook/Google + o.i.d. over dit onderwerp van aandacht, jullie krijgen nog wel eens eigen inzicht - 'ons ben al bekant genug').

Ik herinner mij opeens en vind het item wat merkwaardig, dat ik ooit de telefoon opgenomen heb in 5/2nd, het was ergens in de vorige eeuw - he, uh, hoe bedoel'Uwes?' - 'leve de koningin' - en naar buiten gebracht heb dat men het genoegen smaakte Onze lieve Heer op Zolder aan de andere zijde van de lijn te hebben, en of men wel om 'het sullever' had gedacht. Uiteraard heeft een zekere Bertus als reactie op deze boodschap - alle heiligen gaan ooit wel eens naar de hel en engelen behoren als het goed is tenminste éénmaal als gevallen te zijn geacht voordat zij terug mogen keren naar de Troon van G'd - de lepeltjes van dominee uit de Westerkerk met zich mede genomen na het nuttigen van een heerlijk, gul ingeschonken bakske koffie met suiker en melk - 3 klontjes graag. Wat het het lot van de actie 'Amsterdammers bezoekt Uw grachtenpand' moge zijn geworden ná het bezoek door domineetje aan de Westerkerk kunnen wij thans wel vrijelijk openbaren en/of als punt van aandacht naar voren brengen - in dit verband weigert de politie van het bureau Warmoesstraat weigert ook maar enige vorm van commentaar te geven op vragen van de zijde van de pers of andere belanghebbende pretenders.

Clement houdt, evenals tante Lily z.g., van de bloemen van de hydrangea, in ons land hortensia genoemd/

voor *): vervolg post:

Wel is het niet uitgesloten te achten dat in mijn wat bijzondere en sterk wisselende identiteitsbeleving of door mijn ego-concept opgenomen de kracht van de Vrouwe verschijnt. Ik hoop mij verder nog wat vrijelijk te kunnen bewegen en ontplooien in dit gebied van 'zelfexploratie met woord en beeld' alsmede van 'woorden tussen geloof en kennis gegeven'.

- gezien mijn belevingswereld in de patronage van Clemens Maria Hofbauer, patroon van hopeloze zaken en patroon voor de gezellenverenigingen ( sinds 1909), bestaat er weinig hoop dat wij ooit het fijne over deze zaak van de Vrouwe en het kind te weten zullen komen. Het aangaan van een geheel dekkende investeringspolis voor het met dit onderwerp van aandacht verbonden risico lijkt al evenmin zeer voor de hand liggend als dragelijk toekomstbeeld  - een lening in natura mag en wij benadrukken dat onze bestaande relatie met enig verzekeringsfonds voor Wettelijke Aansprakelijkheid afgezien van financieel risico onverkort heeft mogen gehandhaafd blijven sinds voor ons onheugelijke tijden - een gift mag ook soms wel eens indien op persoonlijke gronden gedaan vanuit een oprecht gemoed en een goed hart, enfin, 'moed verloren, al verloren' en 'kinderen kosten geld'.

Ik geloof dat het spreekwoord 'vragen staat vrij' in dit verband niet zo van toepassing kan worden geacht.

polychroom houten gesneden beeld voorstellende
- Moeder en kind -
allegorisch bedoeld en apocrief gedocumenteerd.
cff.: Apocalyptisch visioen (wikipedia)

- waarschijnlijk is het beeld gesneden in de tijd van de Hoge Reformatie
toen de meeste mensen geen tijd hadden voor mystieke droombelevingen
of apocalyptische visioenen - er is mij maar weinig
bekend over hoe er in de Gouden Eeuw over het stervensuur werd gedacht -

rolbeleving: @clemxxbuhr/ twitter/ be my guest/finito e basta/Cl7**

Geen opmerkingen:

Een reactie posten