zondag 11 december 2016

Screenshot - omdat de actie is geslaagd ontbrak Sid Medd Ya'al

…en dan te bedenken dat ik al zoveel werk heb verzet  en dat de app nog steeds hapert. In de bijlage ziet de lezer hopelijk wat eraan schort. Ik moet wel constateren dat gebrek aan duidelijke melding dat de actie die ik had beoogd ook inderdaad ten uitvoer werd gebracht ontbrak. Maar dat is een kwaal van het internet waar ik op gelijke wijze als toen wij met het hele verhaal van de interactieve communicatie begonnen alleen in de realiteit een vorm voor kan ontdekken waaraan kan worden ontleend een oplossing.

Mogelijke oorzaak is te zien op een grafstèle van Athene –
'A woman and her maid mourning'
4th century BC – hellenistic style – penthelic marble
Source: wga/Texas

Dat het mijn indruk is dat er sprake is van een tegengesteld krachtenveld, om het wezen van de oorzaak van het dramatische verloop van alle ten goede bedoelde pogingen mij op andere gedachten te brengen mild onder woorden te brengen, niemand kan ontkennen dat de indruk juist is, maar dat de enige oplossing om uit het probleem te komen een zaak van regelrechte diefstal zou worden, dat is er de reden voor waarom mijn impliciete oordeel wel eens hard kan zijn/.


Hieronder: een uitbeelding van de godheid Horus
Een tempelmuur te Edfu – Egypte – let op de dubbele kroon

Het moge overigens duidelijk zijn of alsnog worden dat het tot de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van een vorst behoort zich boven partijen uitgaande in zijn denken op te stellen als de enige die neutraal kan blijven in een conflict zonder zijn oordeel achterwege te hoeven laten.

c. yamdex/clembur - streetview
Foto hieronder gegeven:
een gazon van een parkaanleg te Nijmegen –
het Universiteitsterrein geniet in politieke zin een vorm van onaantastbaarheid maar deze werd nog nimmer zo beproefd als heden  een's mensen diplomatieke onschendbaarheid voorkomt.

En tenslotte: Nicolas Poussin – the roman road – 17th century paris/Versailles -
Het Franse hof moest wel vaker worden bijgehouden indien er redenen
Aanwezig waren te vrezen voor een achterlopen op de feiten. Thans in het Louvre.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

een boerenerf - olieverfschilderij - Amerikaans ja, wat?

uit de stijl van het Amerikaans Realisme waarschijnlijk te dateren
1949 en ik hoorde de titel zweven met: 'THE FARMROAD' /

een onwaarschijnlijk gloedvol schilderij dat de 'daring way of life'
op zeer duidelijke wijze reflecteert alsof er wel veel is bereikt,
maar de weg daarnaar toe druk wordt bereden zonder dat er een wegdek
was aangebracht, de taak was zwaar tot daar//

In het rulle autopad zijn duidelijk de sporen te zien van zwaar
verkeer, de aarde is helemaal omgewoeld, de grond die het
bloed is van the American way of life is mul, nog zwaarder belasten
maakt de road naar het erf onbegaanbaar.

De auto is tot stilstand gekomen in het lange ongemaaide gras voor de
schuur en staat vooraan op de rand van de heuvel, alsof hij uitzicht
zocht over het dak van het woonhuis van de boerenhoeve. Het wordt
duidelijk dat de hoeve is ingezet voor de landbouw, er is geen vee.

Enkele mannen zijn in gesprek, kennelijk komen zij uit de geparkeerde
auto en praten nu over de toekomst, of over de stand van het gewas, of
nemen een beslissing over de toekomst van de boerenhoeve want uit hun
kleding valt op te maken dat zij eigenaars zijn en geen boerenknechten.