zondag 2 oktober 2016

Zoho Show invitation: 'stay calm in your heart'

Zoho Show
Hi clemedicit
Seanclen ltd. invites you to view the presentation 
init union anno ion.
For more details about Zoho Show, visit us at https://www.zoho.com/docs/show.html. Send us an e-mail at support@zohoshow.com if you have any queries.
Regards, - Geacht Zoho Show Team, 
will people ever understand they
 can't hide what they do for the Lord Allmighty? As for that your Team is requested
to let them know Lord Clement understands what they do and did to him and with him is in the line of expectations 
h'll not explain them in immediate real-time accounting in accordance with their way of wiki-reasoning. 
If he did so nothing would have been gained by all of us, and the new world  we all expect to arrive at in the end of this period would again stay  away for us and everybody would complain how little justice there is in this world. 

To fear something or somebody means you did something you feel guilty about, writes the apostel Paul. 
Such fear is not considered to be accounted for in the line of this mindful compassion policy his Lordship developed menwhile to provide for reasonbility in relations and to induce values for social and economical  behavior without caring about his own interests in the material side of life. 
Instead of acting that way the Clement Lord Randon cared for serving values certainly chosen to
belong to a better set-up in these things and aims, the good is better than the bad, and Clement points out with an eye on planning in real-time projection for what is still to be expected in the way we don't know, about the how and when but His Lordship knows. 

++ Presentation - Studio - Uitnodiging om te reageren op het item - een Forward

 picture: de geheime stad - een arabisch sprookje

Clemente Buer has shared a OneDrive file with you. To view it, click the image below.
 picture hieronder: de Botanische Tuinen te Laken - het chinese paviljoen

wat het de intercommunicatieve vaardigheden betreft en de keuzes die je daarbij maakt zal er altijd iets te wensen over blijven. Ik ben net als iedereen geweest, ik wilde ook veel aandacht, maar langzamerhand leerde ik dat het beter is van maar één andere mens, of zomaar eens van een familielid of een vriend, een reactie te krijgen, en hoe gek het ook klinkt: ik zit niet te wachten op feedback van welke kant ook, om roem en eer heb ik nooit gevraagd persoonlijk en nu is het geworden tot mijn werkelijkheid van dagelijks leven. Maar geen nood, daarmee kan ik Barbara Streisand weer eens een pepper laten weten, dat vindt zij leuk, en die arme luitjes in Malibu doen ook maar af en toe net alsof ze niks meer hoeven, maar leuke vrienden zijn en blijven het.
Met de Nederlandse showbizz ben ik niet zo bekend, die mensen redden zichzelf wel en hebben geen dokter nodig. Behalve natuurlijk André van Duin, die mij heeft gemaild: 'hoe bedoel U?'

 een relikwiekistje uit de 7e eeuwClement de Buer heeft je uitgenodigd te reageren op de volgende presentatie:   
   
Profielfoto van afzender  angelo messages:dit is een try-out - geadresseerden behoeven zich tot niets verplicht te voelen.
Voor alle duidelijkheid: 'de tijd trekt er zich niets van aan of zij geacht wordt te zijn goed gekozen.'   
Deze e-mail geeft zonder inloggen toegang tot dit item. Stuur deze e-mail alleen door naar mensen die je vertrouwt.
Google Presentaties: maak en bewerk presentaties online.
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA   
Google Presentaties.   foto hieronder: Aphrodite Pandemos gezeten op hr geitebok en Amor loopt erachteraan - pandemos betekent zoiets als 'voor alle mensen en volkeren hetzelfde' - daarnaar was dus mijn zoeken geweest//
Logo voor Google Presentaties
van Vincent van Goghle ontving de prins veel liefs en groetjes niet-anoniem

liberalizing topic: a gentle love idiom explains


For reasons of striving to more liberalized rules for editions in the internet
applications of our time I must have received this picture of beauty
and love for I can't remember I did the download anyway by myself.

The original photograph already was daring and pure, and I immediately
got to feel I appeciate what I was seeing, not having any blocking of
shame in my mind at all. Like this is my custom to do with new material
I edited the original a little so as to give the picture more an acculturated look.

Beautiful as this picture is like all flowers are, I have given the piece of art the name narration:

- 'a liliacea never forgets about who serves her beauty' -

- quote: 'One can build homes with this kind of things' - Cl7**

- greeting the Clement*

- P.S. 1: bees and butterflies too engage in this kind of activity on procreation.

- P.S. 2: to explain around the love of our Lord Holy I pray: For he gave us a body too, not just a mind to live in abstinence of good manners for love's ways. Whether this Lord decided what to make for us on the point of birth prevention is not mentioned now.
_______________________________________
_______________________________________

Bodensee - the three countries lake
drawing after original photograph/
text and edition from webatelier clembur 5/2nd - Holland

original source: multixnxx.com

________________________________________
sent by service of
http://picasa.google.com/

Madonna en kind - Vladimir icoon |** beminde gelovigen...


---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: Clement de Buer

Datum: 25 september 2016 19:25

Onderwerp: Madonna en kind - Vladimir icoon |** beminde gelovigen...

secundair onderwerp: soms wordt het mij ook wel eens teveel


Deze zogeheten Vladimir Madonna en kind  icoon is al weer sinds jaren
in mijn bezit, ik kocht hem, toen ik op een dag rijk was, in de Abdij
van Egmond waarmee mijn familie zulke nauwe banden altijd heeft
onderhouden. Eigenlijk kun je een icoon niet kopen, je kunt het bezit
van de icoon verwerven en er een gift tegenover stellen, een kennis
die in ons land niet zeer tot bekendheid is geraakt.

Het gaat hier om een gecertificeerd duplicaat, door monniken in een
klooster vervaardigd en 50 keer opnieuw overgeschilderd, en de
ondergrond is van metaal, in Rusland wordt de icoon dan voor 'echt'
aangezien.

Uit mijn huis is de icoon één maal naar buiten gedragen, en wel op
initiatief van mijn oorspronkelijk uit Polen afkomstige vriend, Rafal
Marek Adam, en ik ervaarde dat als een grote eer en als een
belangrijke gebeurtenis voor mijn huis. Waar de icoon werd
rondgedragen is mij nooit bekend geworden maar ik heb geen moment
gedacht dat dit een poging was de icoon te ontvreemden.

In Rusland is het de gewoonte bij belangrijke feesten, of wanneer er
eens grote nood dreigt, de iconen uit de kerken naar buiten te dragen
en deze, meestal rond de kerk of op het plein vóór het kerkgebouw, ook
wel in de stad of het dorp, aan de verzamelde menigte te tonen.

Ik heb, dit voor alle duidelijkheid, bij gelegenheid van dit tonen van
de icoon in de diciturmentis blog, natuurlijk betreft het hier een
tóch voor mijn doen wel kostbare replica van het origineel, de
beroemde Vladimir icoon, de foto die ik van de voor ons nu als
oorspronkelijk geldende icoon die bij mij aan de wand hangt in de
kleine bibliothèque, zonder duidelijke redenering of reden daarvoor te
hebben dan dat ik mij bewust werd van mijn droom, gisteren maakte
geëditeerd in een voor mijn gevoel passende weergave voor nu en hier, wat cool dus, wellicht wat té
koel en zakelijk van kleurstellingen maar ik hoop dat de beeldplaat
wél zichtbaar maakt dat het hier niet gaat om een antiek schilderijtje
maar om een ook voor onze dagen belangrijk gegeven erfgoed.

Toen ik onlangs met Ilyah te spreken kwam over deze icoon, een
jongeman van Russische afkomst die ik in een ziekenhuis heb ontmoet,
heeft deze mij verklaard dat een icoon een gouden glans behoort te
tonen, dat 'hij leeft', zo noemde hij dat eerbiedig alsof hij geheel
vertrouwd is met iconen wat natuurlijk ook zo is. Ik persoonlijk had
daarvan nog nooit gehoord. Wél heb ik begrepen dat een icoon niet
alleen een afbeelding is zoals voor ons een olieverf schilderij of een
foto dat kan zijn, maar dat er bij een icoon vanuit gegaan wordt dat
deze de heiligen in de afbeelding vertegenwoordigt, representeert.

in de geschiedenis werd de godin Venus dikwijls in de
plaats vn de H. maagd gesteld als het om menselijke
aangelegenheden ging terzake van wat mensen
meestal onder liefde verstaan.
Hierboven is een beeld gemaakt van de
Venus Pandemos gezeten op een geitebok
en Cupido die het dier geleid - zie zelf maar
voor wt je ervan vindt of in denkt te
kunnen lezen.


Dat treft dan, meesmuil ik nu slim genoeg, want de Clement czar is
geenszins alleen in zijn appartement zo ruim en goed als ware dat een klein paleisje - Amsterdamse uitdrukking - en nog vanmorgen in alle vroegte heeft czar aan de vader van czarewitch laten weten dat wij lekker wonen in het zo allerinteressantste Palazzino Pitti Picolo op 5/2hoog, dat reeds voor een langere periode gediend heeft als mijn kluis, mijn hermitage die mij verliet - helaas, een
kluizenaar ben ik nu niet meer te heten, noch ook beleef ik dat Dd op
bezoek zou zijn in een kluis te Heemstede village.

De uitvoering voor 5/2nd waar wij nu in werken en wonen en onze
feesten vieren - vanmorgen heeft czarewith ons naar een hervormde
kerkdienst op de radiola laten lusteren: 'God doe mij dan tenminste
recht'- heeft meer van doen met het Palast van Czarskoje Selo ergens
zoveel werst van Sint Petersburg gebouwd bij een dorp, zucht: hoe
krijg je het allemaal weer overeind?
Sint Petersburg is de stad gebouwd in de delta van de Neva rivier in het eerste kwart van de 18e eeuw in opdracht van czar Peter, die van het timmermanshuisje van Zaandam ja, en deze czar zal het timmeren niet hebben verleerd.
Ontworpen en gebouwd onder leiding en op voorstel van Hollandse
bouwmeesters en naar gezamelijk ontwerp met Italiaanse architecten en
kunstenaars, Peter vond de Italianen wat té frêle voor zijn hoofdstad
en wie moesten de financiering van dit grote project anders
rondkrijgen...precies...'krijgen we ons geld nog wel eens eruit?'
In die modderige Neva-delta aan de Baltische Zee waar veel muggen waren
en de lucht onverdragelijk was werd deze nieuwe uitleg voor het
Heilige Rusland geplaatst - 'een hoofdstad, geen nood, wij graven de
grachten wel, Peter' - de paleizen en grote patriciërswoningen werden op
palen neergepoot alsof het ging om een verlichte vorm van de steden Venetië en
Amsterdam tesamen - alle verhalen over de bouw die zoveel dooien heeft
gekost moesten we beter niet zo geloven -'Peter je bent een boef
gebleven, met de knoet zeker? -  en beide steden kunnen deze smaragd van
de Baltische Zee  niet evenaren in schoonheid en weldoordachtheid van ontwerp.
Voor czar Peter vormde deze stad een bewijs voor zijn status in Europa als verlicht
imperator voor zijn nieuwe Russische Staat - als zomaar een czar kan
hij zich moeilijk gezien hebben want in die dagen werd het begrip czar nog
beschouwd als zijnde de functie van een wat ondergeschikte koning temidden van de in Rusland altijd wat roerige machtigen - in het begin van de 18e eeuw speelden er wel meer dingen in Europa die op veranderingen van opvattingen
wijzen, en gingen de mensen uit de hogere standen elkaar meer waarderen als levendige creatieve leden van een internationale gemeenschap waarover niemnd  een koning was boven alle anderen verheven, in de 17e eeuw zagen de mensen die meetelden elkaar alleen maar voor nuttig aan.

schildering oorspronkelijk op een antieke
Griekse amphora aangetroffen waarin
de nimf Europa de stier met zich voert -
de nimf heeft dus haar macht hervonden,
het meisje is vrouw geworden -
de voorstelling lijkt te duiden als
op een ritueel offer - ik heb de saaie sfeer
doorbroken en het verhalende
motief  van een nieuwe kleur
voorzien - Cl5** atelier clembur/


Wanneer ik overweeg op welke stad ik mij het meeste wil oriënteren als
het het grote Russia van de Federatie betreft den denk ik aan deze
stad genoemd naar de apostel Petrus, de
culturele hoofdstad van ons Rusland die mij vertelt waar Rusland precies
ligt, en hoe groot Rusland wel niet is en wat er allemaal verder van
mijn rechterarm, mijn werkbureau ziet naar het noorden, gebeurt en er aan
leed in de provincie gaande is, en ik kom niet verder dan Sint Petersburg - laat ons overeenkomen dat het meeste waar Rusland thans behoefte aan heeft is wat meer eenheid van cultuur, en het is zeker
dat er niets mis mee is de aandacht te verleggen van de politiek naar
de cultuur en de vrede tot aan de Oeral te herstellen, achter de Oeral
gaat het traditioneel om de persoonlijke zeggenschap van de czar, daar is het altijd vrede.
En wat het de Krim aangaat, dat is de tuin in  virtue, in alle deugd en eer, van czar en czarewitch, en wat de boerenpummels ervan maken
moeten ze zelf maar weten, czar heeft andere dingen aan zijn hoofd en
aan leukemie lijden we niet bepaald. Met Syria zijn de verhoudingen al
vóór drie jaren overeengekomen, en in Turkije worden czar's berichten
gelezen als ging het om de geloofsbrieven van graag geziene gasten.

bericht afkomstig voor www.medici.tv van clembur 2/2nd

scriptus in scriptorium Clemediciteris Bavis Hollandiae

gedateerd: 25 september 2016 te Heemstede

nota bene 2:  misschien vinden mensen later uit dat Clef een botte, domme man is geweest maar dan moeten de comes me deszelks emulgata persoonlijk te komen brengen, plus de kruidkoek alvast dan maar, het leven is al duur genoeg//

de comitis Holllandiae in linea acta pastoris

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Er is 1 afbeelding naar u verzonden.