maandag 26 december 2016

Saint Francis and a Bishop Saint (Getty Museum - LA - USA)

Saint Francis and a Bishop Saint (Getty Museum)

oud roze - rosenoble

 / roze vogel

album 4Ur pleasure doleat Skipton

het album 4Ur pleasure - in het album zitten zulke mooie verhalende schilderijtjes dat je er maar even zuinig mee moet omgaan om deze onder vrienden en bekenden te verspreiden |**| atelier Cl7* |+| - in LEEDS-v

Skipton Castle - the walls and towers outer sideHet zal niet zo zijn geweest dat Lady Ann Clifford in de 17e eeuw daadwerkelijk aan mijn persoon heeft gedacht, wél hoorde het volgens haar zo te zijn dat op een goede dag Skipton Castle zijn functie voor the Crown zou hernemen door toedoen van iemand van buiten de familie Clifford en zelfs van buiten Engeland, en zij liet deze voorzegging vanuit een droom onstaan ook zorgvuldig optekenen in een document waar het publiek natuurlijk geen toegang toe heeft.

Wat het de realiteit van de voorzegging betreft staan mij ook wat het mijn rol in dit gebeuren verder moge zijn geworden geen bronnen van buiten mijn eigen beperkte wereld ter beschikking dan de gegevens die ik zelf in het internet kan vinden en de dromen die ik sinds de afgelopen vrijdag in de nacht kreeg waaraan natuurlijk voorafging al mijn belangstelling voor het wel en wee van het landgoed, het Huis, George Clifford, Carl  Linnaeus, Johan Burman en anderen met de Hartenkamp in de historie meegaanden.

Skipton Castle was derhalve bewoond geweest en ik geloof zelfs gebouwd door mensen die de familienaam Clifford hadden. Het is dezelfde naam die wij tegenkomen als de familienaam van oom George, die de opdracht gaf op de plaats van de boerenhoeve van het landgoed de Hartekamp te Heemtede een bijna tot paleis te verheffen elegant jachtkasteel te bouwen zodat George, die eigenlijk bankier was van zijn beroep, zich volledig kon richten op de tuin en het kweken van bijzondere planten.

'Wat ik als welkomstgeschenk voor allen betrokken bij deze herziening van de verdelingen van de Clifford boekhouding  ten gevolge van de verhuizing van George Clifford aan het einde van de 17e eeuw naar Nederland vanuit Londen, nog even heb aangehouden om naar buiten toe vanuit dat binnenzaal gebeuren naar Engeland aan de afspraken die ik toch duidelijk heb gemaakt maar eromheen in rfehstreeks veret scukdin  ggrtre...

Peter van Straaten is overleden - Fotoalbums - rouw

Peter van Straaten - Fotoalbums - Voor nieuws, achtergronden en columns https://shar.es/18KlUT via @sharethis

https://shar.es/18KlUT

Met de Volkskrant app ontdekt u alles wat deze krant te bieden heeft! Lees het laatste nieuws & achtergronden en ontdek de uit-agenda, recensies en interviews in Cultuur & Leven.

This message was sent using ShareThis (http://www.sharethis.com)
__________________________________________________________________
Peter van Straaten is onlangs overleden op 81 jarige leeftijd. Zijn werk heeft op mij altijd de indruk gemaakt dat het gezond was. Voor Peter bestond de voldoening die hij zijn publiek gaf uit het subtiele verschil tussen fantasie en werkelijkheid, en dikwijls gingen de door hem gefocuste situaties over relaties tussen mensen.
Ik hoop dat er iets van de eenvoud van zijn stijl bij mij mag blijven hangen.


foto edit: gestyleerde bloem - en bladmotieven op een muur van de tempel van Horus de valkgod 
te Edfu - Egypte - 'hoe er in elke periode van de geschiedenis ook sprake kan zijn van moderne kunst'
een pentekening van een bloemenboeket naar een schilderij van DelaCroix - 19e eeuw - edit Cl5&*

het hoofd van Johannes


Serapides sprak en zei:

= valt het soms tegen, het verschil tussen wie hij is en die jullie
dachten dat hij was?

+ of is hij niet representatief, of niet mooi genoeg?

- of heeft de prinses de erwt weer voor de dag gehaald?

- jullie worden nog bedankt voor een verdeeld Nederland

- Clementer Deus
_____________________________________________


colofon info:
Er is 1 afbeelding naar u verzonden.
url:
pl1_23120_fnt_tr_t05iii-serapis.jpg
Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.

een bijzondere afbeelding van een muntwaarde

++ hierbij een aardige goudmunt - op dit moment in ontwikkeling als
recyclement object en virtueel in waarde - ter vergoeding van de
gemaakte kosten en geïnvesteerde energie. Ik bied deze antieke
munteenheid als edit Cl5/2nd** aan ter overweging dat er ook
waardering bestaat voor vooralsnog niet duidelijke honoraria, mede als
belofte bevattende een boodschap over een uitzicht op een voorspoedige
toekomst voor ons land binnen niet al te lange tijd bereikbaar. In de afbeelding gaat het om de zg. Triens van Keizer Anastasius, dat betekende één derde van een eenheidswaarde; de beeldenaar toont de keizer, de munt de godin Victoria
Anastasius was een keizer van het
Oost-Romeinse Rijk, die nogal behoedzaam maar ook behendig was met zijn economische en financiele politiek, oftewel hij was een Byzantijns politiek bestuurskundig heer in zijn eertijds opereratieve,
vermaarde hoofdplaats van vestiging, de grootste en
belangrijkste stad ter wereld welke toendertijd beschouwd werd als het
middelpunt van de wereld.

n.b. We zullen tenslotte tóch wat aan moeten met alle machts- en
waardebeleving in het zo vriendelijke dorpje Heemstede tussen Spaarne
en de duinrand.

P.S. Hoe die lui aan het hof van Constantinopel aan economie deden en
af en toe een nieuwe munt het daglicht lieten zien kan inderdaad
opmerkelijk genoemd worden. Een munt krijgt pas betekenis en waarde
indien hij wordt erkend door diegenen die hem ontvangen en weten te
gebruiken.

zondag 25 december 2016

een beeld van de wijsheid |+| de Wiki Uil - leertijd verslag

Deze afbeelding van een uil werd in 2015 door Wikipedia gepubliceerd
als mascotte. Zoals men zien kan zijn de ogen klein, de oogkassen als
wagenwielen zo groot, en is de snavel ingekort zodat de indruk wordt
gewekt dat de wijsheid niet kan spreken.
Ik voerde de kleur editie uit in een blauwe tint als een persoonlijk
accent bij de wat koele benadering van de vreugden der wijsheid, van
mijn kant moet mij van het hart dat de wijsheid ook wel eens hartverwarmend kan zijn  maar dat is in deze dingen hier beschreven denkelijk niet gewenst.


Bij het lezen en bestuderen van de pagina's op Wikipedia en bij de
andere mogelijkheden welke het Wikimedia concern te bieden heeft wordt
de aandacht inderdaad zo opgeëist voor het kennis nemen van de inhoud
van de tekst dat de 'user' alleen met te lezen de informatie tot zich
neemt en dat elke vorm van woordelijke commentaar tot zwijgen is
gedoemd. Dit is mij in de afgelopen studietijd opgevallen.

Niet iedereen kan even gemakkelijk omgaan met de internet
encyclopedie waarvan de inhoud geheel vanuit vrijwillige bijdragen
werd opgebouwd. Het systeem waarin de informatie is opgenomen is ook
wat té ingewikkeld dan dat iemand zomaar even op een blauwe maandag
deze onder de knie kan krijgen.

Persoonlijk ben ik nooit verder gekomen dan de status van gebruiker en de
onderlinge communicatiemogelijkheden heb ik nauwelijks benut, mede
door de voor mij oninzichtelijke systeemopbouw maar ook vanuit mijn
tevredenheid met de informatie en de ruimte die geboden werd tot
unieke vormen van kennisvergaring die geen verder overleg nodig
maakte.

[Flickr] wants to say merry Xmas + add you to a photo

ik hoop dat je de kosten
voor deze tuin...wilt...

aa ckaayy // een gevlekte goudvink -
dupport supporrh

 a study in Ca? 

aantekingen van een schrijver

Hartenkamp - kasteeltje
achterzijde met serre
 ganzentaal: op aan het luister'n valt er aan de hand
van het werk,
we zuhb jet dioof
Flickr is a photoservice:
Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo.
If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo unless you first create a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.


Either way, follow this link to get started:
Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.

MERRY X HOLYDAYS GREETINGS FROM BURANUMA - CFF: SLIDES


zaterdag 24 december 2016

la rose |+| de roos + haar verhaal in onze dagen


Surprising Holland Art - an edit of impressing quality

proverb: the more words one speaks the less he is seeing

inderdaad kan het zien van Art Nouveau een thuisgevoel in gang zetten.
________________________________________________

de hiernaast gepubliceerde beeldplaat van de roos maakte ik in het webatelier op basis van een foto gemaakt door Gilbert Meyers van een witte octoberroos. Hoe ik nu zo'n omvorming van gewone foto naar een kunstwerk kan volbrengen, daar begrijp ik natuurlijk zelf weinig meer van dan dat ik in het heetst van de strijd om het scheppen van iets dat er daarvoor nog niet was precies weet welke handelingen ik op de computer moet uitvoeren om mijn fantasie de kans te geven een kunstwerk te vervaardigen op basis van een foto of fotoreproductie. Als ik zou moeten navertellen wat er dan met mij gebeurt dan zou ik niet weten wat ik daarop moest antwoorden.

Bij het zien van het resultaat van deze ambitie moest ik denken aan het typisch Europese begrip van de mystieke roos - één der namen van de heilige maagd Maria, de vierde persoon God's , die staat voor het vrouwelijk element in het godsdienstig leven, de maagd Maria, zoals zij voor het dagelijks woordgebruik in de katholieke kerken wordt genoemd.

zondag 11 december 2016

Screenshot - omdat de actie is geslaagd ontbrak Sid Medd Ya'al

…en dan te bedenken dat ik al zoveel werk heb verzet  en dat de app nog steeds hapert. In de bijlage ziet de lezer hopelijk wat eraan schort. Ik moet wel constateren dat gebrek aan duidelijke melding dat de actie die ik had beoogd ook inderdaad ten uitvoer werd gebracht ontbrak. Maar dat is een kwaal van het internet waar ik op gelijke wijze als toen wij met het hele verhaal van de interactieve communicatie begonnen alleen in de realiteit een vorm voor kan ontdekken waaraan kan worden ontleend een oplossing.

Mogelijke oorzaak is te zien op een grafstèle van Athene –
'A woman and her maid mourning'
4th century BC – hellenistic style – penthelic marble
Source: wga/Texas

Dat het mijn indruk is dat er sprake is van een tegengesteld krachtenveld, om het wezen van de oorzaak van het dramatische verloop van alle ten goede bedoelde pogingen mij op andere gedachten te brengen mild onder woorden te brengen, niemand kan ontkennen dat de indruk juist is, maar dat de enige oplossing om uit het probleem te komen een zaak van regelrechte diefstal zou worden, dat is er de reden voor waarom mijn impliciete oordeel wel eens hard kan zijn/.


Hieronder: een uitbeelding van de godheid Horus
Een tempelmuur te Edfu – Egypte – let op de dubbele kroon

Het moge overigens duidelijk zijn of alsnog worden dat het tot de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van een vorst behoort zich boven partijen uitgaande in zijn denken op te stellen als de enige die neutraal kan blijven in een conflict zonder zijn oordeel achterwege te hoeven laten.

c. yamdex/clembur - streetview
Foto hieronder gegeven:
een gazon van een parkaanleg te Nijmegen –
het Universiteitsterrein geniet in politieke zin een vorm van onaantastbaarheid maar deze werd nog nimmer zo beproefd als heden  een's mensen diplomatieke onschendbaarheid voorkomt.

En tenslotte: Nicolas Poussin – the roman road – 17th century paris/Versailles -
Het Franse hof moest wel vaker worden bijgehouden indien er redenen
Aanwezig waren te vrezen voor een achterlopen op de feiten. Thans in het Louvre.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

een boerenerf - olieverfschilderij - Amerikaans ja, wat?

uit de stijl van het Amerikaans Realisme waarschijnlijk te dateren
1949 en ik hoorde de titel zweven met: 'THE FARMROAD' /

een onwaarschijnlijk gloedvol schilderij dat de 'daring way of life'
op zeer duidelijke wijze reflecteert alsof er wel veel is bereikt,
maar de weg daarnaar toe druk wordt bereden zonder dat er een wegdek
was aangebracht, de taak was zwaar tot daar//

In het rulle autopad zijn duidelijk de sporen te zien van zwaar
verkeer, de aarde is helemaal omgewoeld, de grond die het
bloed is van the American way of life is mul, nog zwaarder belasten
maakt de road naar het erf onbegaanbaar.

De auto is tot stilstand gekomen in het lange ongemaaide gras voor de
schuur en staat vooraan op de rand van de heuvel, alsof hij uitzicht
zocht over het dak van het woonhuis van de boerenhoeve. Het wordt
duidelijk dat de hoeve is ingezet voor de landbouw, er is geen vee.

Enkele mannen zijn in gesprek, kennelijk komen zij uit de geparkeerde
auto en praten nu over de toekomst, of over de stand van het gewas, of
nemen een beslissing over de toekomst van de boerenhoeve want uit hun
kleding valt op te maken dat zij eigenaars zijn en geen boerenknechten.

woensdag 23 november 2016

Dankgeversdag - verklaring - Skipton's Randon

straatgezicht met
gothisch gebouw
Wat blijkt op Dankgeversdag 2016
Dat ik voor een tijd zo druk bezig ben geweest, nee, zo hard heb gewerkt in het kader van mijn deelname in spirituele zin aan
de leergangen sociale werkvoorziening  afd. beeld en geluid dat ik nog nooit de kans mij heb genomen eens om te zien naar het werk dat al verzet is, naar het werk dat reeds als voltooid kan worden beschouwd, in de redenering dat wat ik zelf heb gemaakt natuurlijk al 'voor gezien' als label kan krijgen opgeplakt en dat ik dat werk zelf niet opnieuw zo intensief hoef te bekijken als ik die eer betoon aan het werk van anderen of de foto's die ik als bij toeval tegenkom. Mij eens afvragen met welk doel ik dan zo druk bezig was aan deze studies is er ook al niet bij tot nu toe, natuurlijk besef ik wel dat ik veel heb moeten leren en studeren maar in de wetenschap dat niks doen ook weer niet je dát is had ik feitelijk voor lange tijd mijn motief daarin geformuleerd dat ik dacht: dit is toch beter dan niks doen.

titel: 'Vrouw en kind met boek' - clem5

Dat ik de hemel dank voor de arbeid die mij is verschaft, en voor het lesprogramma dat ik heb gevolgd waarvan ik mij wel bewust was, hoe dat laat zich moeilijk beschrijven op de wijze zoals dit leren mijn directe ervaringsleven betrof, het is zo gegaan zoals het was gegaan altijd, ik zelf liet nauwelijks een woord horen over het wat en hoe of de inhoud van de kennisbestanden waarover ik wel eens zijdelings dan sprak en die ik heb geraadpleegd. Het is inmiddels maar goed geweest dat de vrienden- en bekendensfeer tamelijk beperkt gebleven is, dus daarover geen klachten, en wat het de consumpties betreft, ook in die sector van het studieuze leven was het beessie zich behoorlijk en in verhouding tot het belang gaan matigen.

dinsdag 22 november 2016

[Flickr] celt's Clem ((celtic) Clem Bur) shares: some see in, some see out

Flickr®

Hi clemedicit!

celt's Clem ((celtic) Clem Bur) shared a Flickr photo with you.

natuurlijk perspectief

Uploaded by celt's Clem on September 28, 2016
© All rights reserved
naar het geheim van dit natuurlijk perspectief was ik reeds lang op zoek.
Just follow this link to see and comment on this photo:
You received this email because a Flickr member wanted to share something with you. To report abuse, click here.

Flickr is a global photosharing community. Learn more.
Map by Nokia[Flickr] wants to add... - we concluded a question is set on my mind

Greetings 
Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo. Flickr is an app site to collect, edit, share and so much more of pictural content mainly  used to have own photographs in the collection of an account.
clement's time of orientation -
but he's not there - so we look
in another flickr member's collection
to find us a fine picture of Skipton - reeds
vele eeuwen woonde de Clifford Family daar/

If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo unless you first create a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.
Either way, follow this link to get started:
http://www.flickr.com/welcome/480913123/fed2816984/
Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.


a medeaeval state banquet
'serving the peacock'

[Flickr] wants to add you to a photo - we concluded a question is set on my mind

Greetings 
Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo. Flickr is an app site to collect, edit, share and so much more of pictural content mainly  used to have own photographs in the collection of an account.
clement's time of orientation -
but he's not there - so we look
in another flickr member's collection
to find us a fine picture of Skipton

If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo unless you first create a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.
Either way, follow this link to get started:
http://www.flickr.com/welcome/480913123/fed2816984/
Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.


a medeaeval state banquet
'serving the peacock'

zomaar een beeld dat mij wel wat doet


3 raaien waarom ik die zwarte kant naast de foto van het boerenland tegelijkertijd ook wel kan waarderen, dat voegt een extra dimensie toe naast de foto van het eindeloos mooie boerenland ergens in ons land. Het is min of meer ontmoedigend voor mijn liteaire ambities dat juist die dingen waar ik nog eens wat beeldend over zou willen schrijven nu nèt door de wereld van de fotograaf zijn bekendgemaakt, en derhalve ook aan mij bekend zijn geworden, zodat ik besluit maar weer even te wachten met mij terug te trekken achter mijn bureau en daarvan uit het directe geheugen die bijzonderheden uit de studietijd van dhr. jhr. Clement Michèle op te schrijven en er een leuk verhaal van te maken, die de moderne lezer zullen boeien.

Ik voeg nog wat toe:
nieuwe tijden - nieuwe dingen

n.a.v. een schilderstuk van het Teylersmuseum: 'Arcadië is een landstreek waar veel boeren wonen'

interieur van een boerenhoeve - het middagmaal
beeldreproductie van het Teylers Museum Haarlem
locatie en datering: virtueel & ca. 1850
In dit schilderstuk, dat gerekend wordt tot het zg. genre, zijn realiteit en symboliek door elkaar heen aanwezig als de componenten van de voorstelling die nu juist het schilderij zo kostbaar maakten dat wij het maar in een museumcollectie hebben bewaard voor nu en voor de komende generaties.
Alle elementen die in die tijd in een boerenbedrijf verondersteld werden tot de werkelijkheid ervan te behoren zijn in de voorstelling aanwezig: hoornvee, de boer en zijn gezin, de huisindustrie van het spinnenwiel, een hond die erop toeziet hoe een knecht het paard de stal inleidt, het kind in zijn handzaam wagentje een rammelaar in de hand, het keuken en het wasgerei, andere huizen van het dorp zijn zichtbaar door de staldeur, er is een bedstee met daarnaast de waskom en een handdoek, boven is een plaats voor het hooi, beneden is er de schouw, er ligt een melkersjuk, er staat een grote kruik voor bier, en er ligt naast een mand. Zoals het werk is uitgevoerd komt het licht van boven links over en in het tafereel.
Aan al deze aspecten die het tafereel bevat kan een betekenis worden toegeschreven die in de realiteit de wereld van het boerenbedrijf uitmaakte, maar ook heeft elk object en elk tafereel een symbolishce betekenis die in de 18e eeuw tot de verbeelding van de mensen toen sprak en waarmee zij hun waarden en overtuigingen beleefden en met elkaar deelden in een en dezelfde tijd.  Vooral de hang naar de oude tijd van rust, ordelijkheid en gezelligheid die in de 19e eeuw nogal sterk tot de verbeelding sprak wordt met dit tafereel naar voren gebracht.
's avonds als de zon wat lager aan
de hemel staat

In onze tijd, die nog maar nauwelijks is begonnen en waarin het vooral mankeert aan objectieve rationaliteit m.b.t. onze behoefte aan de terugkeer van een gezonde waardenbeleving, waarin wij delen en waarvan schrijver dezes een der vertegenwoordigers is, zijn wij ons er ternauwernood van bewust dat ook wij nog altijd in een wereld leven vol met symboliek, een wereld die wel de onze is, maar niet altijd zo als van ons wordt eraren, en dat de waarde die wij aan onze voorwerpen en taferelen toekennen alleszins te maken heeft met datgene waarnaar ons verlangen het sterkst uitgaat: de eenheid in onze eigen kleine wereld te herstellen en het verband met die grotere wereld waarin de wereld van mensen telkens wordt gerelativeerd door een internationale wereld waarvan niemand de relationele kenmerken kan overzien. Zo is ons wereldbeeld tot in de eeuwigheid geworteld en geordend en wordt zijn zin daaraan ontleend. 


maandag 21 november 2016

over de Japanse Iep te Leiden


= dit is een foto van de Japanse Iep in de Hortus Botanicus -
de universiteitstuin - van Leiden. cff. Japanse Iep

Deze boom werd in 1830 door de plantkundige von Siebold meegebracht als stek uit Japan en in de Leidse  tuin geplant. In die tijd had Nederland nog de exclusieve handelsbetrekkingen te vertegenwoordigen voor het keizerlijk Japan, en von Siebold was in dienst getreden bij de autoriteiten op het eiland Decima als arts voor de handelsmissie. Bij tijd en wijle verzocht von Siebold om toestemming een bezoek te brengen aan het grote eiland waar ook de Fiji vulkaan op is, en dus kennen wij de omstandigheden waarin het Keizerrijk verkeerde in en rond 1830/50 vóór het handelsverdrag met de Amerikanen van start ging nog steeds in exclusiviteit.Toen wij daar op Decima de belangen van ons Koninkrijk vertegenwoordigden werd een ontmoeting tussen Oost en West zowel in Japan alsook in Europa - maar minder zo in the States - voor onmogelijk gehouden en beschouwd als een onjuiste ontwikkeling in de relaties tussen de volkeren en hun culturen, dus gingen zowel Europa als Japan zo'n ontmoeting zoveel mogelijk uit de weg.
Het is natuurlijk aan de vakman om de redenen, de oorzaken en de gevolgen van deze historisch achterhaalde zienswijze te onderzoeken.

zondag 20 november 2016

Russisch Kunstobject wordt tentoongesteld bij Walters


- deze foto is afkomstig uit the Collection of the Walters Art Museum |* 1 ovalen olieverf - het thema van de foto is het ei waaruit zoals het sprookje luidt de tsaren van Rusland worden geboren.
- De inhoud van de mythische vertellingen over het ei is voor de moderne mens vrijwel onbegrijpelijk, maar dit heeft er mee te maken dat wij  in onze tijd het moeilijk vinden om de verhalen van vroeger zo te vertalen dat hun strekking weer actueel wordt. Dat komt er natuurlijk mede door omdat dit ei, toen het in opdracht misschien van een rijk huisvader door een bekwaam handwerksman gemaakt is, terecht kwam in een huis waar men wel wist waar dat ei naar verwees. Misschien stond het wel zomaar ergens in een groot huis, als de snuisterij van een jonge vrouw, eigenlijk nog een kind, en dan lag zo'n ei misschien in op een nachtkastje of op een tafeltje en werd het af en toe eens aangeraakt en opgepakt - het bezit en het aanraken van zo'n ei werden geacht geluk te brengen. Maar tegenwoordig noemen wij deze tastbare herinnering aan een tijd dat de mensen nog niet hun onschuld hadden verloren aan de materialiteit van de maatschappij van gelijken een kunstobject en zetten het achter glas omdat dat zo hoort met voorwerpen die opvallen omdat zij uniek zijn en mooi. Maar feitelijk doen wij dat vanwege de waarde welke wij toeschrijven aan de nalatenschap van onze voorouders, en dikwijls wordt daar dan ook een waarde in geld mee verbonden.
Ashif Houssein - streetview in India -
zo ongeveer moet men zich de wereld voorstellen
waarvandaan de kern van de collectie van het
Walters Art museum afkomstig is
En, zo vraag ik recht op de man af, hoeveel is de waarde van een ei?
- een slideshow over dit onderwerp treft U hieronderaan.Otilia - Bilionera (Official Music Video) + filosoof (een groentegerecht)

 tip van Jimmy

filosofie: de creative reden.
*) niet voor jimmy's en zijn 'girls'

- yordi - 

[Flickr] wants to add you to a photo


Using a feature called People in Photos, Flickr member has suggested that you might be in a Flickr photo.
If you're not a member of Flickr, you won't be added to the photo 
unless
'yes - san marco he is way'
virgin

 you first creates a Flickr account. It's free and easy with your Yahoo! ID. If you're already a Flickr member, you can log in to confirm that you appear in the photo.

Either way, follow this link to get started:
http://www.flickr.com/welcome/480913103/cdfed0c894/

Regards,
The Flickreenos
P.S. If you're not interested in this, you don't have to do anything. You won't be added to the photo.