maandag 2 januari 2017

en tenslotte is de verbeelding niet meer aan de macht

Bij het schrijven van deze blog ben ik uitgegaan van alle bijkomstigheden die er komen kijken of aan het licht komen wanneer het erom gaat het verhaal te doen van de mens die ik, Clemens, ben, ben geweest of mag zijn, om niet te zeggen dat ik aan de hand van de overwegingen die de inhoud van de diverse posts uitmaken ben terecht gekomen bij waar ik nu ben geraakt: het gewone besef van mijzelf als de mens in zijn beleving van die hij is, en minder interessant zal het zijn telkens zoiets te formuleren als 'die ik ben'. Eerder is het geboden op deze plaats in de ontwikkeling van mijn denken te refereren aan de heilige Mozes, die geroepen werd in de woestijn en naar het land Egypte werd gezonden, moest terugkeren om zijn volk te bevrijden uit de slavernij, en aan wie werd gezegd dat wanneer hem gevraagd zou worden wie hem had gezonden te antwoorden dat 'Ik ben' hem had gezonden, de God die niemand daarvoor had gekend in zijn aspect van de Eeuwige, degene die altijd met ons is en zal zijn en is geweest.

Het moge dan zo zijn dat er een zekere belangstelling bestaat voordie persoon die ik voorgeef te zijn zowel voor mijzelf als voor anderen, op zichzelf gaat daarvan geen enkele betekenis van waarde uit wanneer er niet aan toegevoegd wordt een egdahcte omtrent de bron van waaruit die persoonlijkheid over zichzelf spreekt en schrijft, om niet tezeggen dat het uiterst vermoeiend is en nogal zinloos zichzelf te benoemen tot de autoriteit over woorden, die tenslotte afkomstig zijn niet van een bron buiten zichzelf maar van een autoriteit die hoger is, waarvan het bekend is dat die te omschrijven, die een naam te geven, niet behoort tot de mogelijkheden die een mens vanuit zijn eigen denken kan ontdekken, maar die zich alleen wanneer hij dat wil en geeft alsof het een geschenk ten vrede is kenbaar maakt. En het is ook niet dan in die vraag en met dat antwoord dat ik al die tijd dat ik aan dit blog werkte en erop studeerde heb geleefd en mij die vragen heb gesteld en daarop die antwoorden heb gevondne die ik vanaf nu en voor de toekomst ook kenbaar en inzichtelijk wil maken.

De eenheid van die twee aspecten van de identiteit, en dit geldt voor de vraag daarnaar die iedereen wel van zichzelf kent, het voor zichzelf zijnde en datgene dat zich naar buiten toe toonde, was er niet altijd toen ik een begin maakte met deze blog, er de naam van bedacht en er een titel aan gaf. Het feit dat ik mijzelf voor zoveel vragen zag gesteld, met zoveel vragen werd geconfronteerd betreffende die hij dan wel mocht zijn waarover ik zo nadacht, maakte, dat ik met gedrevenheid aan deze blog heb gewerkt op zoek als het ware naar een waarheid die er in de wijze waarop ik mij de inhoud van deze blog had voorgesteld natuurlijk nooit kon zijn, althans niet te beschrijven is voor gewone mensen: noch wat er over iemand wordt verteld, noch wat zijn zelfreflectie hem verteld heeft ooit een blijvende betekenis  die van waarde is wanneer het erom gaat een beeld zich te vormen van de persoonlijkheid van een mens, van datgene wat hem zowel voor zichzelf als naar buiten toe laat zijn wie hij in die werkelijkheid die voor ons het terrein vormt van de wereld waarin wij leven, is. Alleen in de loop van het gewone bestaan, in de dagen die hem gegeven zijn om te leven, verschijnt telkens  een beeld van wie een mens mag zijn, die hij naar zijn eigen gevoel en overeenkomstig hetgeen anderen die hem kennen over hem denken, is, ik noem dat laatste liever wie hij als mens vertegenwoordigt.

maandag 26 december 2016

Saint Francis and a Bishop Saint (Getty Museum - LA - USA)

Saint Francis and a Bishop Saint (Getty Museum)

oud roze - rosenoble

 / roze vogel

album 4Ur pleasure doleat Skipton

het album 4Ur pleasure - in het album zitten zulke mooie verhalende schilderijtjes dat je er maar even zuinig mee moet omgaan om deze onder vrienden en bekenden te verspreiden |**| atelier Cl7* |+| - in LEEDS-v

Skipton Castle - the walls and towers outer sideHet zal niet zo zijn geweest dat Lady Ann Clifford in de 17e eeuw daadwerkelijk aan mijn persoon heeft gedacht, wél hoorde het volgens haar zo te zijn dat op een goede dag Skipton Castle zijn functie voor the Crown zou hernemen door toedoen van iemand van buiten de familie Clifford en zelfs van buiten Engeland, en zij liet deze voorzegging vanuit een droom onstaan ook zorgvuldig optekenen in een document waar het publiek natuurlijk geen toegang toe heeft.

Wat het de realiteit van de voorzegging betreft staan mij ook wat het mijn rol in dit gebeuren verder moge zijn geworden geen bronnen van buiten mijn eigen beperkte wereld ter beschikking dan de gegevens die ik zelf in het internet kan vinden en de dromen die ik sinds de afgelopen vrijdag in de nacht kreeg waaraan natuurlijk voorafging al mijn belangstelling voor het wel en wee van het landgoed, het Huis, George Clifford, Carl  Linnaeus, Johan Burman en anderen met de Hartenkamp in de historie meegaanden.

Skipton Castle was derhalve bewoond geweest en ik geloof zelfs gebouwd door mensen die de familienaam Clifford hadden. Het is dezelfde naam die wij tegenkomen als de familienaam van oom George, die de opdracht gaf op de plaats van de boerenhoeve van het landgoed de Hartekamp te Heemtede een bijna tot paleis te verheffen elegant jachtkasteel te bouwen zodat George, die eigenlijk bankier was van zijn beroep, zich volledig kon richten op de tuin en het kweken van bijzondere planten.

'Wat ik als welkomstgeschenk voor allen betrokken bij deze herziening van de verdelingen van de Clifford boekhouding  ten gevolge van de verhuizing van George Clifford aan het einde van de 17e eeuw naar Nederland vanuit Londen, nog even heb aangehouden om naar buiten toe vanuit dat binnenzaal gebeuren naar Engeland aan de afspraken die ik toch duidelijk heb gemaakt maar eromheen in rfehstreeks veret scukdin  ggrtre...

Peter van Straaten is overleden - Fotoalbums - rouw

Peter van Straaten - Fotoalbums - Voor nieuws, achtergronden en columns https://shar.es/18KlUT via @sharethis

https://shar.es/18KlUT

Met de Volkskrant app ontdekt u alles wat deze krant te bieden heeft! Lees het laatste nieuws & achtergronden en ontdek de uit-agenda, recensies en interviews in Cultuur & Leven.

This message was sent using ShareThis (http://www.sharethis.com)
__________________________________________________________________
Peter van Straaten is onlangs overleden op 81 jarige leeftijd. Zijn werk heeft op mij altijd de indruk gemaakt dat het gezond was. Voor Peter bestond de voldoening die hij zijn publiek gaf uit het subtiele verschil tussen fantasie en werkelijkheid, en dikwijls gingen de door hem gefocuste situaties over relaties tussen mensen.
Ik hoop dat er iets van de eenvoud van zijn stijl bij mij mag blijven hangen.


foto edit: gestyleerde bloem - en bladmotieven op een muur van de tempel van Horus de valkgod 
te Edfu - Egypte - 'hoe er in elke periode van de geschiedenis ook sprake kan zijn van moderne kunst'
een pentekening van een bloemenboeket naar een schilderij van DelaCroix - 19e eeuw - edit Cl5&*

het hoofd van Johannes


Serapides sprak en zei:

= valt het soms tegen, het verschil tussen wie hij is en die jullie
dachten dat hij was?

+ of is hij niet representatief, of niet mooi genoeg?

- of heeft de prinses de erwt weer voor de dag gehaald?

- jullie worden nog bedankt voor een verdeeld Nederland

- Clementer Deus
_____________________________________________


colofon info:
Er is 1 afbeelding naar u verzonden.
url:
pl1_23120_fnt_tr_t05iii-serapis.jpg
Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.