vrijdag 5 augustus 2016

Arrivato: 'het nieuwe vaderland' | beeldsymboliek van de 21e eeuw | 5 augustus


Zin in een feessie? De Clement is namelijk weer eens king geworden en
hij nodigt wél vandaag uit, de toestellen daartoe zijn al in werking
getreden.

Éénmaal draaien voor de overheid's vertegenwoordigers: E 500.000. - .

In huis is wijn noch bier te vinden en het eten is bedorven. Verder
zijn er veel muggen en vliegen. Maar eens kennis te maken met een
Balkan King is een spannende onderneming gebleken, uitgegroeid tot een
GmbH bedrijf.

Neen, wij houden onze mond wel weer, maar spreken doe je niet alleen in
lippendienst.

Juliaantje had het niet mooier kunnen treffen: een echte zigeunervorst
aan haar zijde, toch een prestatie, en het was maar een klein vrouwtje
tóch?

voor de reclame: www mediamici nl - een uitvinding van RU/

groetjes van Gino Ronaldini Cleffordi   - /grazie millione
_____________________________

donderdag 4 augustus 2016

medici-tv = Update: fois/geloof voor 'het nieuwe vaderland' - "in antwoord op Uw schrijven"

ontvangen het volgende bericht door 
Clement King musician - [ deze kenden jullie niet in Holland - "Papa Americano" - nl.rue]

##- Please type your reply above this line -##
Inhoud van het bericht:
You are registered as a CC on this support request. Reply to this email to add a comment to the request.
tuin de Essenhof - 'buddha bronx'

les moulins au canal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous êtes en copie d'une réponse du support client. Vous pouvez répondre directement à cet email.
Customer service - - Help - medici.tv
Aug 1, 10:22 CEST
Thank you very much for your message and interest, medici.tv would not be at this point without people like you.
Good continuation in your passion and better greetings!
Anna Forrester -  Customer Service medici.tv
 
portaal - bouwdeel C
Univ. v. Amsterdam
- foto: p.kers -
alciinydae corals - underwater flora
- 'le monde de Jacques Cousteau' -

reaction à mail électronique - la poste internationale medici - XVIième année
l'envoy:
Michael Clement de Buer - la ducanordre d'anger anjoulème
Jul 29, 19:06 CEST - proverbe: 'pourquoi ainsi difficile si possible serait le facile lui dit'

bepaaldelijke overwegingen niet voor kinderen bedoeld

'pro nomen'
Zoals het spreekwoord luidt zal trouw eerst moeten blijken. 

Dat betekent dat de trouw die je je voorgenomen had te hechten aan principes die andere mensen niet zo één, twee, drie van je te weten zijn gekomen, dat die trouw die feitelijk overeenkomstig is met wat de Kerk noemt de gelovige zin, de pistis in het Grieks, en niet alleen de psyche, dat die trouw aan het gegeven innerlijk besluit aan het licht moet komen dat geen mens ter wereld bij vol bewustzijn van zichzelf kent in het hoe en waarom hij daarvoor kiest waartoe hij is verkozen. Hij kan zijn zaak daarmee namelijk alleen maar gelovig tegemoet treden, zoals aan de zaak van zijn gegeven woord alleen maar het krediet gegeven worden kan indien in duidelijke

dinsdag 2 augustus 2016

terra indoor genita: routekaart voor een van Gogh leerling


'Je moest eens nader ingaan op mijn uitnodiging kennis te nemen van
de velden rondom het gastvrije Arles in de Rhônevallei, persoonlijk
heb ik daar heel goed kunnen boeren', zo vervolgde Vincent op bedaarde
toon de conversatie, 'om het je af te leren je blind te staren op
wilde bossages die nog resteren uit de Middeleeuwen van vóór onze tijd
heb ik deze aardewerken bloempot met wat opschietend bieslook voor je
mee genomen, je kijkt maar of de potcultuur je ook wat lijkt. En kijk
niet telkens zo zuur als ik het woord tot je rechterduim richt, die
duim is juist voor het overdrachtelijk brushmotief het hoogste
lucratief, in mijn werk merk je dat natuurlijk niet op in
rechtstreekse aandacht voor de gehanteerde streek. De duim dan is naast
de wijsvinger het meest geschikt om mee de bewegingen van het penseel te
volgen want anders ga je zwaaien, en die duim van jou
zien er goed gezond en lenig uit, en er valt behoorlijk stevig en
betrouwbaar materiaal mee uit te halen en de markt van tegenwoordig
is wat ruimer dan in de Bel'Époque wel mogelijk werd geacht.

maandag 1 augustus 2016

de butte de Montmartre in zwaar weer/ Vincent &**

'gezicht op de Butte de Montmartre met de Moulin' - Vincent van Gogh - 
beeld editie van atelier 5

'Ach', zei Vincent geduldig luisterend en aan zijn pijpje trekkend,
'je begint met zacht rose en langzamerhand krijg je meer gevoel voor
rode tinten, terwijl het blauw van de marineklanten er garant voor
staat dat je nooit al te lang je zult vervelen. En voordat je het weet
hang je naast onze wijnkaart in het Pushkinmuseum te Moscow aan de
Moskwa.'

Ik kon even van verbazing geen woord uitbrengen. Zou Lily's Rembrandt
van Rijn dan tóch een goed gelijkend portret blijken te zijn geworden?
Zin in een feestje is er ff niet zo bij naar ik begreep, uit Vincent's woorden is op te
maken dat er meer te doen valt voor een kunststudent dan
allleen de kassa te bezetten van de museumjaarkaartenafdeling aan de
straat. Misschien zou hij dan ook wel eens af en toe een kanttekening
bij het kantelend tijdperk mogen maken, het was al zo vaak hem
gebleken dat zijn treffende zinsbouw de fijne snaartjes raakt, zo overwoog ik mij.
Er was natuurlijk wel eens de gedachte ingekomen dat er sprake zou zijn
geweest van een niet te zware taak, de aanstelling in deze zaak van
aandacht daartoe binnen te halen moest hij wellicht alleen maar ff
opvragen bij het faculteitsecretariaat.

URL oorspronkelijke afbeelding:
13735131_1068289786586203_3192270921773797150_o.jpg

Deze post is verzonden met Picasa, van Google.

tijd van de uittreding als beschreven: omstreeks 19.00 tot 20.00 uur 29 juli 16/
plaats van de gebeurtenis: thuis in de studeerkamer annex de salon
virtueel: Breda Mastbos en Tilburg Chateau Bouvigne

toegift - titel:  'de solitair' -    
een editie van atelier 5
op basis van een originele foto door Andrea Catelli via Google+ opgemerktlijn en vorm: object voor meditaties

'zo maar dan' 

Het moge zo zijn geworden dat de mensen van de ene dag op de andere die dingen vergeten die er toen zij gebeurden in het gisteren van vandaag beschikbaar waren om op in te gaan, een vandaag is altijd weer een nieuwe dag en wat de mensen doorgaans zich wel zouden wensen is dat zij op zo een dag niet dezelfde domme dingen doen als zij gewend waren toen zij er niet op letten dat er altijd iemand is die van binnen uit of van boven hen uit gedurig en geduldig op hen let, en daarom geloof ik dat het wonderlijk mysterie over hoe de schepping wordt geleid vanzelf ontraadseld worden kan in de woorden van menig theoloog onder ons, maar degene die de theologie zo in zijn algemeenheid evenwel de grondstof voor haar denken aan kan reiken en kan maken dat de mensen ook daadwerkelijk zichzelf iets nieuws kunnen aanleren, dat is natuurlijk altijd weer de artisan die hen verschaft een vorm om over na te denken zonder voor te schrijven hoe je dat moet doen.

spreekwoord: 'en de boer hij ploegde voort'

de Schouwburg van de liefde