woensdag 23 november 2016

Dankgeversdag - verklaring - Skipton's Randon

straatgezicht met
gothisch gebouw
Wat blijkt op Dankgeversdag 2016
Dat ik voor een tijd zo druk bezig ben geweest, nee, zo hard heb gewerkt in het kader van mijn deelname in spirituele zin aan
de leergangen sociale werkvoorziening  afd. beeld en geluid dat ik nog nooit de kans mij heb genomen eens om te zien naar het werk dat al verzet is, naar het werk dat reeds als voltooid kan worden beschouwd, in de redenering dat wat ik zelf heb gemaakt natuurlijk al 'voor gezien' als label kan krijgen opgeplakt en dat ik dat werk zelf niet opnieuw zo intensief hoef te bekijken als ik die eer betoon aan het werk van anderen of de foto's die ik als bij toeval tegenkom. Mij eens afvragen met welk doel ik dan zo druk bezig was aan deze studies is er ook al niet bij tot nu toe, natuurlijk besef ik wel dat ik veel heb moeten leren en studeren maar in de wetenschap dat niks doen ook weer niet je dát is had ik feitelijk voor lange tijd mijn motief daarin geformuleerd dat ik dacht: dit is toch beter dan niks doen.

titel: 'Vrouw en kind met boek' - clem5

Dat ik de hemel dank voor de arbeid die mij is verschaft, en voor het lesprogramma dat ik heb gevolgd waarvan ik mij wel bewust was, hoe dat laat zich moeilijk beschrijven op de wijze zoals dit leren mijn directe ervaringsleven betrof, het is zo gegaan zoals het was gegaan altijd, ik zelf liet nauwelijks een woord horen over het wat en hoe of de inhoud van de kennisbestanden waarover ik wel eens zijdelings dan sprak en die ik heb geraadpleegd. Het is inmiddels maar goed geweest dat de vrienden- en bekendensfeer tamelijk beperkt gebleven is, dus daarover geen klachten, en wat het de consumpties betreft, ook in die sector van het studieuze leven was het beessie zich behoorlijk en in verhouding tot het belang gaan matigen.Collectie Tropenmuseum
'uitzicht op het eiland Ternate'
- litho - 2e helft 19e eeuw -
- in Nederlands Indië (niks voorm.) -
verklaring met prioriteit:

+=+ Er bestaan op het gebied van kunst en wetenschap twee betekenissen voor het woord werken, namelijk op de eerste plaats zal een kunstenaar of man van wetenschap verklaren met 'dat is mijn werk' dat zijn werk de betekenis heeft van de vruchten van zijn arbeid te zijn, zijn productie derhalve, en op de tweede plaats is dat 'werken' voor hem de naam die hij geeft aan zijn arbeid, aan zijn bezig zijn met wat tot zijn beroepsleven als zijn doel behoort, indien dit werk inhoudt dat hij een nieuw onderwerp onder handen heeft genomen. Op het moment dat ik dit schrijf werk ik dus aan deze post, ben ik aan het werk, en morgen zal ik zeggen van de blog: dat is een van mijn werken.
- Courtier - hoveling -
- hij wacht op nieuw werk dat naar
hem toe geraakt als hij geroepen wordt -
_______________________________________________

- maar nu de tijd gekomen is dat ik eens achteruit kan leunen is de tijd er eveneens rijp voor aan de lezers af en toe een aardige flash-back te schenken,
zonder ook maar aan enige diepere bedoeling te denken dan aan het plezier van de geïnteresseerden.

Heden op de dag van Thanksgiving in the U.S.A. mag ik als aardige, ludieke link uitgeven:
Candy King een blog met studieuze inhoud en beeldmateriaal dat veel mensen niet eerder zagen

plan van aanpak: moven
deze blogpost maakte ik voor de 1000 schone namen van die in de bijbel wordt genoemd de Heer en voor de Ko'ran de titel heeft van All'h

uitroep als teken dat
men heeft gevonden
spreuk: 
'hoe verder je komt des te bescheidener klinken
in je taal mijn woorden door'

- voor interesse, hobby of tegen de verveling: link naar de Engelse Bossen

m.b.t. relatie
'geven is beter dan ontvangen' -

Ik koos voor de naam Lord Randon Porter Michael Clemens de Buer waarover spoedig meer. En nu dus dit: een wapenspreuk waaronder ik mij gisteren mocht scharen:

++++++++++++++++
&&& DESORMAIS


Geen opmerkingen:

Een reactie posten