maandag 21 november 2016

over de Japanse Iep te Leiden


= dit is een foto van de Japanse Iep in de Hortus Botanicus -
de universiteitstuin - van Leiden. cff. Japanse Iep

Deze boom werd in 1830 door de plantkundige von Siebold meegebracht als stek uit Japan en in de Leidse  tuin geplant. In die tijd had Nederland nog de exclusieve handelsbetrekkingen te vertegenwoordigen voor het keizerlijk Japan, en von Siebold was in dienst getreden bij de autoriteiten op het eiland Decima als arts voor de handelsmissie. Bij tijd en wijle verzocht von Siebold om toestemming een bezoek te brengen aan het grote eiland waar ook de Fiji vulkaan op is, en dus kennen wij de omstandigheden waarin het Keizerrijk verkeerde in en rond 1830/50 vóór het handelsverdrag met de Amerikanen van start ging nog steeds in exclusiviteit.Toen wij daar op Decima de belangen van ons Koninkrijk vertegenwoordigden werd een ontmoeting tussen Oost en West zowel in Japan alsook in Europa - maar minder zo in the States - voor onmogelijk gehouden en beschouwd als een onjuiste ontwikkeling in de relaties tussen de volkeren en hun culturen, dus gingen zowel Europa als Japan zo'n ontmoeting zoveel mogelijk uit de weg.
Het is natuurlijk aan de vakman om de redenen, de oorzaken en de gevolgen van deze historisch achterhaalde zienswijze te onderzoeken.


Twit

De foto van de Japanse Iep te Leiden kwam ik tegen bij de berichten op mijn twitteraccount 'birchred', het leek mij wel leuk daarmee iets te doen, al was het alleen maar om voor even de centralistische neigingen van politiek, samenleving en wetenschap te ondervangen en te woord te staan.


Overigens ben ik geen aanhanger van de twins-never-meet doctrine, die afkomstig was uit de sfeer van de betrekkingen van Engeland met het India van vóór 1948, waarmee Japan niets van doen had en nog altijd niets van doen heeft. Wat het de Nederlandse officiële diplomatiek gedefinieerde standpunten  betreft m.b.t. die feitelijke historische achtergrond van de betrekkingen met Aziatische werelden is het inzicht mij gegeven dat met redenen omkleed nog wel eens kenbaar te maken valt  het officiële standpunt dat ons wél aangaat, dat goede betrekkingen met voormalig Nederlands Indië prioriteit verdienen boven welke andere politieke of culturele ontwikkeling ten aanzien van Azië ook.Het zal zijn dat de stilstand aan creatieve formuleringen en de gemakzucht om dan maar one-liners te debiteren zowel in de politieke sfeer als bij het bedrijfsleven zijn oorzaak vindt in een teveel aanlopen achter de idolen die door onze grootouders werden aangehangen in een tijd dat de wereld leed onder de gevolgen van het oorlogsgeweld tussen landen en staten die in principe geen betrekkingen van ook maar enige betekenis met elkaar konden of wilden ontwikkelen, laat staan positieve relaties aangaan die wél vrucht zouden dragen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten