zaterdag 24 december 2016

la rose |+| de roos + haar verhaal in onze dagen


Surprising Holland Art - an edit of impressing quality

proverb: the more words one speaks the less he is seeing

inderdaad kan het zien van Art Nouveau een thuisgevoel in gang zetten.
________________________________________________

de hiernaast gepubliceerde beeldplaat van de roos maakte ik in het webatelier op basis van een foto gemaakt door Gilbert Meyers van een witte octoberroos. Hoe ik nu zo'n omvorming van gewone foto naar een kunstwerk kan volbrengen, daar begrijp ik natuurlijk zelf weinig meer van dan dat ik in het heetst van de strijd om het scheppen van iets dat er daarvoor nog niet was precies weet welke handelingen ik op de computer moet uitvoeren om mijn fantasie de kans te geven een kunstwerk te vervaardigen op basis van een foto of fotoreproductie. Als ik zou moeten navertellen wat er dan met mij gebeurt dan zou ik niet weten wat ik daarop moest antwoorden.

Bij het zien van het resultaat van deze ambitie moest ik denken aan het typisch Europese begrip van de mystieke roos - één der namen van de heilige maagd Maria, de vierde persoon God's , die staat voor het vrouwelijk element in het godsdienstig leven, de maagd Maria, zoals zij voor het dagelijks woordgebruik in de katholieke kerken wordt genoemd.


de hieroglyph tekens voor
de Egyptische godin Maat
(waarom ik deze hier geef staat ook mij
niet helder voor ogen)

De stijl van het resulterende produkt deed mij denken aan de stijl van de Art nouveau, een kunststroming die ongeveer tot aan het begin van de eerste wereldoorlog in Europa haar volgelingen had en die ook zeer veel deed met meer vrouwelijke vormelementen voor de represenatie van natuurlijke motieven waaronder ook dikwijls gestyleerde rozen, in een twee-dimensionaal vlak.
Dikwijls was de Art Nouveau georienteerd op Egyptische kunst. Hiernaast geef ik een hieroglyph waar ik zomaar vanuit de mystiek van de roos op terecht kwam, de logica van een denken in beelden volgt andere wegen dan die van de woorden. Met die nieuwe vorm van logica, ,ischien beter logistiek te noemen, heb ik persoonlijk ook veel moeite, maar er komt wat meer van het verhaal ervan naar boven de laatste tijd. Het wachten op mijn betreden van de opoenbare ruimte en het mij begeven in het gezaelschap van diegenen die zich verzamelden om de historische ontwikkelingen bij te houden op de zeer ongebruikelijke wijze hen gegeven, is waarschijnlijk verbonden met deze intentie de logistiek der beelden te ontdekken. Dus daar is het nu wachten op. Wanneer ik een keer na zo lange tijd blind te zijn geweest, weer zien kan dan zal het zo zijn dat de ontwikkelingen snel kunnen gaan. Het is te hopen dat ik met Kertsmis weer kan zien, spreken zal pas later komen wanneer ik tot verstaan gekomen ben. Verstand komt met de jaren.

Flora hollandiae


Wie aan de historische situatie waarin ons land verkeert met een oprecht gemoed wil deelnemen moet zichzelf veel kunnen vergeven en evenzeer bereid zijn deel te nemen in de heersende conflictueuze twijfels van de samenleving. Echt een keuze voor een verkeerde partij zal er niet bij zijn, wij kunnen eerder naar ervaring en skill een keuze maken voor ' which side are you on'.

En bedenk, dat wanneer er in een ver verleden twee of meer partijen strijdig waren met elkaar, dan eindigde dat altijd weer in nieuwe verdragen, wat natuurlijk ook zeer aantrekkelijk is als bezigheid om op te studeren ern erover in conferentie te gaan.

Elkaar bejegenen als slecht was er b.v. in de oudheid, maar ook in de Europese Middeleeuwen niet bij, eerder werd de moed van de tegenstander geprezen dan dat de krijger zich overgaf aan het zo gevreesde eigen, overmoedige verhaal van roemen op je heldendaden en je grote macht en kracht.

Zowel behendigheid in het toernooi als bij de social talks erna is alles waar ik naar verlang en van de mensen die ons belang op de diverse wijzen, die wij nu wel kennen, vertegenwoordigen, wil vragen.

Of je slecht of goed bent als mens komt later nog wel eens als onderwerp van gesprek, en zoals de Johannesbrief leert, er is niemand te vinden die van zonde vrij is, wat niet hetzelfde betekent als van jezelf te denken dat je maar een arme zondaar bent. Dan maar naar hartelust verkeerde dingen doen is een groot en misleidend kwaad, dat ik niet acht geschikt voor een bespreking van mijn kant, en over wat dan wel het kwaad der zonde is wil ik graag nog eens met anderen bespreken wanneer de tijd daar rijp voor is. Met een overste van het Lucasgilde valt niet te spotten, economisch gezien kun je dat ook beter niet doen.

intermezzo in de symboliek:

Maät of Ma'at is in het Oude Egypte de aanduiding van het concept van waarheidstabiliteit en rechtvaardigheid en kosmische orde. Het komt reeds in het 3e millennium v.Chr. in teksten voor. Maät wordt vanaf het Middenrijk de maatstaf voor de hoofdrol van de faraode kosmische orde handhaven voor de vruchtbaarheid van het land en zijn bewoners.

Inderdaad kan Ma'at conform het Nederlandse woord 'maat' in Egypte ook betekenen meetstok, regel, wet.
Vanaf het begin der schepping heeft Ma'at volgens de Egyptische mythologie bestaan, zij was meer te beschouwen als een abstractie dan een godin.

Maät leert dat recht onafhankelijk van de macht moet gesproken worden. In Europa leefde de godin verder in de figuur van Justitia, die in de westerse democratieën naast regering en parlement een derde macht werd.

________________________________________________________________________________Voor een becommentarierende bespreking van het bovenstaande - verwacht niets van wat U noemt werkelijke aandacht voor ons onderwerp - kunt U geheel naar vrije keus kennis nemen van de ambiance zoals ik deze met de beeldvertelling hier rechts tracht weer te geven:

_______________________________________________________________________ tea time at the court of Skipton - the castle  -
- titel van het beeld:
- lady Ann Clifford and her court - bespreking van Craven Market
- North-Yorkshire geeft een nota bene:

' Hij kan het nog maar nèt aan, met een been in het bollenland van Langeveld, met het andere nabij vanwaar de graaf van Leicester kwam, als U zich die nog herinnert. Niets van wat wij beschouwen als behorende tot de geschiedenis van een land of volk gebeurde zonder doel of reden, was dat wel het geval dan was zo'n voorval niet tot een geschiedenis voor ons geworden. Daarom geef ik hier een beeld van hoe het hofke van Lady Ann tot in onze tijd wordt bewaard en herdacht, om niet te vergeten hoe belangrijk het overleg der dames op Skipton Castle in die dagen was, ik maakte uiteraard een edit naar een oorspronkelijke foto.

de muren en torens van
Skipton Castle
Zoals iedereen wel te weten is gekomen is er uiteindelijk een tak van de Clifford's in onze omgeving neergekomen, ongeveer in het jaar 1700, en wel met de bankier George Clifford die de boerenhoeve de Hartekamp te Heemstede aankocht en daar een klein paleis liet bouwen voor wanneer hij eens gasten zou hebben om buiten de stad Amsterdam, waar hij een groot huis bewoonde, te ontvangen. Maar George Clifford kocht de Hartenkamp ook aan vanwege zijn  liefde voor de wereld van de bloemen en de planten, waarvan hij er vele van over de hele wereld had verzameld in  levende of gedroogde vorm, die hij alle onderbracht in de twee Orangeries die hij in de tuin van het landgoed liet bouwen. Later, in 1734/35 zou hij Carolus Linnaeus, die toen nog gewoon Carol Linnee heette, in dienst nemen om de collectie te ordenen en alle planten en bloemen een naam te geven. 

cff.: George Clifford's Herbarium


' les deux soeurs ' - de twee gezusters
'als bloemen in het veld gegeven, bezeer U niet' 

+________________________________________________________________________+

verantwoording voor de  Art Nouveau roos: Er is 1 afbeelding naar u verzonden.
url.: vangilbertmeyers-nature.jpg

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/

Ten slotte de Kerstboodschap en het boeket in een: 
- vrolijke dagen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten