donderdag 3 november 2016

clembur (Clem B'r Eli) shared a photo image + text with you

Flickr®

Hi clemediciter cleia, a streetview picture from years ago the France we never see to know well enough to go / porpit

clembur (Clem B'r Eli) shared a Flickr photo with you.

Uploaded by Photos-Change-The-World on October 3, 2016
© All rights reserved
Ik weet niet wat ik hiervan denken moet maar voor onze begrippen behoort deze foto te worden teruggezet op de boekenplank van het verleden. Toen konden de mensen nog niet hun foto's zo mooi maken als ze maar wilden, en konden de foto's ook niet gedeeld worden. Dat was maar het privilege van de enkeling die was verkozen tot fotograaf voor een tijdschrift of courant. Ja, ja, fotografie heeft ook zo zijn geschiedenis.

En ik hoop dat het Vaticaan zich niet ertegen gaat verzetten, dat ik vast wil stellen, dat in die aparte vorm van beeldkunst die fotografie is genoemd, waarmee de hele kunstwereld in één moeite door werd gedemocratiseerd, de geschiedenis liet de meeste mensen niet veel meer zien dan een beeld van hun natuurlijke omgeving tot die tijd, het licht der wereld op wonderlijke en onnaspeurlijke wijze in de geschienis van ons bewuste leven verschijnt. En dit Licht der wereld, dan wel licht voor de wereld, zo stelt de Christus over zichzelf vast in woorden tegenover de leerlingen uitgesproken in het evangelie, dat is zijn eigen representatieve reflectie.

En uiteindelijk heeft het deze ontwikkeling van het beeldend kunnen en de verspreiding van deze mogelijkheden ertoe geleid dat dit licht dat aan allen die er bekend mee zijn in het beeldscherm als eveneens onszelf verschijnt, tot een nieuw verlicht wereldbeeld der aarde en van hun plaats in die wereld daarmee zijn verlicht geworden, de aarde is een planetair voortbrengsel der schepping in het heelal van natuurlijke oorsprong, de wereld vormt een gegeven van die wonderlijke cultuur waarvan de mensen niet goed beseffen dat zij daarin niet alleen dfe dragers maar ook de medevormgevers zijn. Deze beide zienswijzen, hoe te benoemen de aarde, hoe deze wereld daarop, waren in elkaar verward en voor ons gezonde denkvermogen zoek geraakt.

Deze nieuwe wereld heeft de Heer in eenheid met Zijn Zoon ons nu toekomend en naar recht gebracht, dit is voor ons allen tóch naar mijn raad een mooie overweging waard.
- enkele losse notities tot besluit:

Zou dan de Clemens vóór die tijd van die nieuwe wereld geen christen zijn geweest of hoe zit het?

Lachen: Ja, ik heet Jan en ik ben gay...eh, well, John Clement you are then?

cff.: Paramount-DuMont/buer* - voor het té moeilijke thema voorstel wellicht voor de conferentietafel ter bespreking aangeboden dat wat in het verleden geschied is ook weer tot een steun voor een goede toekomst moet worden, een basiskamp dien je natuurlijk nooit te verlaten, zodoende heelt men in deze zin van actualiteit zijn wonden en verzorgt de gewonden na de strijd/ Hemels Legioen/zoals bij een Leger voor de Eeuwigheid bestemd veranderen de taken telkenmale/dienstplicht der kerkgenootschappen/amen

/kreet vanuit Rome opgevangen: 'I'm on holy officie duty!'Dit verwoorden van gedachten bevalt ons meer dan bezig morrelen met wet- en regelgeving op zich, maar het is zo dat elk voordelig beleven brengt met zich mee weer andere nadeligheid omdat er rechten bestaan en plichten voor de Eeuwigheid te verduidelijken thans als taakstelling in een zichtbare voorstelling gegeven/

/dat hebben we weer gehad, de feest- en gedenkdagen in het begin van de maand november, wat verderop komen de feestdagen van de lichtheiligen, de gebruikelijke braking en wraking bleven in deze morgen van de 3e goeddeels uit/ a lucky me tuck-toque caprice Clement remarks he has won with and set to behold for him/

Concluderende statement:een leven zoals het mij geschonken is te leven en van het goede van onszelf en de anderen te genieten vormt wellicht een beter uitgangspunt om verder mee te gaan dan telkens andere wensen e verlangens na te willen lopen, echter er gebeurt zoveel en wie het roer houdt die leert mede ons daarmee.


Just follow this link to see and comment on this photo:
You received this email because a Flickr member wanted to share something with you. To report abuse, click here.

Flickr is a global photosharing community. Learn more.
Map by Nokia
Geen opmerkingen:

Een reactie posten