zaterdag 5 november 2016

het Frankische verdrag

het vorstelijk onderhoud


Album bestemd voor mijn vriend Frank en bedoeld als een verjaardagscadeau - 5 mei van elk jaar is het bij de Rietveld-Cohen familie een feest omdat Frank die sedert reeds 30 jaren alweer de enige is met wie de Clem de sponde wel eens sociaal beleeft, het vejaardagfeest dat hij deelt met de bevrijdingsdag datum - dit gegeven moge de boeren, burgers en buitenlui een hart onder de riem steken en nog eens nieuwe moed in te boezemen - wat het Gay-love themes betreft, wij, d.w.z. Franky En Clemy,  weten er alles van maar beter is het niet daarvan zo openljk te spreken omdat de damesafdeling at niet erg lief vindt terwijl ook moeders haar bezwaren niet ons deden onthouden zullen - 'zie, Ik maak alle dingen nieuw' - en de ontdekking werd gedaan he ware beter zijn grenzen te hervinden en dermass te behouden dan te denken aan de Baantjer & de Cock serie als thematiek van het gesproken boek als een voorstelling van het geschenk voor Berry Buerelli - Clem moetnu gaan douchen hoor, daar is he de hele week niet van gekomen (geef mij mijn doucghe terug, draeckie)reeds vroegtijdig zij wij aangemeld bij het bekende medische tijdschrift in de Engelse taal, the Lancet, en wij hebben daarmee wat overmoedig willen uitzien naar een toen nog verre toekomst - een inzet in gezond vertand wordt door beide partners in de zaak van het wertherse weird patroon van het droomachtig gedachtenleven zeer op prijs gesteld maar pottekijkers worden niet geduld - eruit geluld/
Michael's bezoek

++ om nu te zeggen dat Amenhotep VI zo benieuwd zou zijn naar de openbaring van zijn bedgeheim dat vinden wij, Frak en ik, wat overdreven zich voorgesteld over het onderwerp der historie vorsching, dat doen wij af als vaag en wroetgedrag, xxx66xx69/71/.I.
Samaria en de vrouwOp deze 5e november van de eerste zaterdag van deze 11e maand, een zaterdag vol onverwachte wendingen naar wordt verwacht in de redactieburelen - jullie denken zeker: zwijgen betekent instemming? In de voormiddag komt mijn vriend naar het onze gewoonte is en gisteren op Frank's initiatief  zo werd afgesproken en werd voorgesteld en werd toegezegd - eindelijk na 30 jaren is daar het bewijs van de liefde van Johannes apostel tot dhr. in het Clever begripsvermogen doorgekomen en heeft het oorspronkelijke initiatief ons begrijpelijk denn sei fürstengedächtnisse aangeraakt - cl5*/

++ vertrouwen is eerder iets dat een mens dient te geven dan dat het vertrouwen te ontvangen iets als een daad kan worden voorgesteld op aanvraag of verzoek, wij zijn gevormd derhalve als twee gezellen - afgesproken tijdens het telefonisch onderhoud van gisteren is ook bij ons Frank brengt the soap 'bezoek met koffie en koek' wat hij altijd al doet omdat deszulks de discretie gebiedt - de conversatie naar het het voorstel zijnerzijds door clef gedaan in telefonie van ionisch onderhoud als ware deze het een klassiek long-distance call gesprek zal zich zijdelings betrekken op de idee van ons land te ontlenen referentie tot een beter begrijpen van het cultuurgegeven van de Delisch-Attische Zeebond zoals deze verdragsovereenkomst eerlang was gevestigd op het eiland Delos in de Aegeïsche Zee - getwee, clef en free,  wij zijn de vertegenwoordigers van de dolfijnen van naar het ons getwee is gebleken/
deze wandeling lijkt ons een escape


 'het getuigenis van twee is waar', aldus luidt het woord van het heilig evangelie - de religieuze achtergrond van Frank is te vinden in de Nederlands Hervormde Kerk hetgeen vormde voor Clem de aanleiding naar redenen voor de overstap recentelijk naar de PKN-files/Camera Obscura tiles/ 0- jaren lang te Amsterdam bezocht hj het City pastoraat aan de Oude Zijds Voorburgwal 100 gevestigd - de Allemanskapel vn Sint Joris - wij behoren tot de kleine religieuze kring van de gemeenschap  Spe Gaudentes - de huidige domineevan oz100 heet ds. Florent en des zusters evenknie heet mie. Aan de Oudezijdsvoorburegwlk is ook gelegen de voormalige schuilkerk Oze Lieve Heer op Zolder - tja, als je je ramen opengooit dan gaat het tochten, gooi je de deuren ook daarna open dan kun je net zo goed op straat gaan liggen/In het boek der Openbaringen van Johannes wordt gesproken over een staf samenbinding, de naam van de tweede staf ben ik vergeten/e: clemedicit/ google/**

soldaat Buer meldt zich en is ontmoet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten