zaterdag 5 november 2016

ik kreeg het gevoel dat de zaken van deze blog met deze post wel zijn gedaan

de pronkkast van het Schuttersgilde -
om in te bewaren documenten en de kas /
begin 16e eeuw - Renaissance
Het dient te worden uitgeschreven en verteld en uitgelegd waarom je plotseling op het hoogtepunt van het feest de zaal verlaat en het zou wellicht als een goede en achtenswaardige zaak worden beschouwd indien ik dit zo deed.
De titel van deze blog heeft ermee te maken dat er van mijn persoon meer wordt verteld dan goed te keuren is, en dat ik zelden in de gelegenheid werd gesteld zelf eens aan te geven waarom het bij mijn weten en geweten gaat. Bevonden te worden als een mens die niet het goede staat te doen vind ik een misselijke zaak ervan afkomstig dat mijn woorden worden omgedraaid en dat verteld wordt dat ik dingen heb gezegd wat niet het geval is, en dat ik het niet erg vind om gebruikt te worden onder de formulering dat je met die man toch dát mag doen, ik weet niet eens waarop dát slaat. Ik weet alleen dat zekere dame, laat ons zeggen het is een draeck,  haar merkwaardige vermogen in de feodaliteit der verhoudingen in ons land aangrijpt om haar invloed op mij telkens te gebruiken in een wijze naar haar dit goeddunkt. En van die mensen waarmee zij zich verbonden heeft versta ik dat zij zich baseren op wat zij 'hadden gedacht', zo'n gedachteninhoud vormt voor hen het bewijs dat zij daarin gelijk hebben.Dat zij daarmee oproepen natuurlijkerwijs in projectiviteit hetgeen zij inderdaad hadden gedacht, dus hadden verwacht, dat beseffen zij in het geheel niet en zelfkitiek ontbreekt hen ten enen male. En zo vangen zij telkenmale aan zich te verzeten tegen hun eigen drogbeelden nog voordat zij hebben doorzien dat deze slechts de illusionaire wereld vormen die ontstaat op grond van een slecht geweten.
een magister in zijn scriptorium -
naar een middeleeuwe miniatuur -
merkwaardig genoeg draagt de
schrijver het kleed van
een beeldend kunstenaar/Cl*

Dit alles is mij nu zo dikwijls reeds geschied dat ik het opgeef mijn gezag te laten gelden of mij nog langer te verzetten tegen deze gang van zaken, men moet dit begrijpen en verklaren in de zin van de ervaring die ik heb gekregen, namelijk dat ik heb geconcludeerd dat mijn bezigheden zich tegen mij hebben gekeerd. Dat hjet mij spijt voor het vertrouwen mij gegeven deze moed op te geven moet men mij niet euvel duiden aangezien eveneens te begrijpen valt dat een blog in Nederland verschenen onder de naamlicentie van een medici niet langer heeft kunnen duren haar bestaan vol te houden dan dat de relaties hebben geduurd.

Ik wil doen aantekenen dat ik niet aangeef dat ik in de wezenljke machtsinhoudelijkheid van mijn denken ik de zaak van ons land op wil geven. De taak schrijft voor op zoek te gaan naar nieuwe wegen van expressie.

Met mij dank aan clemedicit - van de stage in flowers  heb ik veel geleerd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten