donderdag 3 november 2016

aangaande het toekomstige gesprek/gewetensfunctie verschenen/ van den lande

Wat te denken van de voorlopige conclusie voor het mankement in gezond historisch geweten dat tot vreugde stemmen zal? - bij één Hervorming is het nooit gebleven en aldus geef ik de aardige linking naar de dramatische insteek die ik passend vind, het betreft een komische geschiedenis in 1933 uitgebracht vanwege de beslissing genomen door William Fox - voorheen was de naam Fuchs, zo heette trouwens de vriendelijk ogende wiskundeleraar van dit Clef poppey ook - begrijp voor de verwachtingslvens velerlei 'moving' dat beter is hij stelt: 'neen, er is maar één sleutel tot mijn beschikking gesteld, niet twee' - het verhalend komisch drama in de link geheel onderaan de lange post gegeven, kijk het na, is eerder betemd voor de vakman, de leek wil naar de verfilming zien maar daaraan ging dus iets vooraf waar Clio mee te maken heeft/

vanaf deze lijn geen redactie of correctie toegepast, moeilijk land is Holland's Amsterdam te heten, men smelt weg dunkt me en voelt zich welbewogen in  de titel: 'moves of modernity'/ de avonturen van een Mulish bleken sommige lezers ook velerlei te zijn genoemd - waarde: 'nom de dieu'/

'en verder trekken comedianten nog immer aan de vensters van Clio als aan Attica heuvels voorbij'/

- kijk zelf maar na afloop van het positioneel bouderen in de uiteenzetting voor meer vreugdevolle verwachtingen rijp voor de schroothoop reeds voordat wordt gesproken van een yes, tant-pis, - in huis is:  nu ja, ons dienstmeisje tot aan 1957 heette in de streek rond Helmond  toendertijd Noord-Brabant in haar jeugd de schrootkoningin omdat zij het meest aan oud metaal kon ophalen van alle kinderen van het kamp, het fromme vrouwke noemden de mensen ook wel Lisa-met-het-buikorgeltje - toch steek je er wat van op en bij, de Romeense vrienden begrepen ons voor al te lange tijd niet zo gemakkelijk, het leek berusten te worden geblazen, deze jeugdzondes gedachtenissen - integendeel echter dat en van ditzy's dattum- woensdag gehakt? Het kunstwerk, duo is moeilijk spel, zulle aanstekkelijk werken voor de zaal, oorspronkelijk uitgebracht door Fox Film Company in 1933 en in gereedheid van goedkeuring en aanbeveling voor nader entertainingsgewijze genieting in orde bevonden, de jaar van uitbreng behoeve wel dan niet vermeld te worden in een mare voor iemand die bleef zitten met de schuld van het gehele complexe holocaustische gegeven, site werd met kracht uitgestort over zijn deugdzaam hoofd in de gang van een paviljoen in het Langeveld, nu lach ik mij denkelijk nog dood, maar nu ja, het is een speciale missie te noemen - het jaar en de maand en de datum van die gebeurtenis in heilige subjectiviteit aanvaard toen er nog geen desktoppies waren, leeft thans in herinneringen voor en voort, de zin van het veelvoudig lijdzaam ondergaan bleef ook voor mij verborgen en bij deze Heilige Eenheid kan jew vaststellen dat Hij neantiserenderwijs let niet op de data maar zweeg in blind vertrouwen bij dat waarin de Clement zijn verstaanbaarheid toe schenken wilde. Wat het betreft Shoa perikelen vormde mijn personele identieke indachtenis zich voedend met de rationaliteit, dat Hij met de here Clemens is opgeleid tot representant van het antwoord na al hetgeen ons is geschied.


Die Here welke wij te aanschouwen doen in woorden van opwekking vertrouwde op de sterke benen welke deze niet zeer grote weelde konden dragen en geeft vandaag te kennen dat de procedure voorbeeldig heeft plaatsgevonden teneinde hij zich aan te sluiten wenst naar advies vanuit de Gemeente van het Wilhelminakerkje te Heemstede bij het Nieuw Bestand binnen de Nederlandse samenleving, het verhaal zij ons gegeven om naar een schonere toekomst op te stomen dan vanwege ongeduld en misverstand zo dikwijls is teweeg gebracht, de analytische gegevens in deze hoopt Clem aan het einde van de middag van deze dag welke werd bestemd tot de gedenkwijze voor alle zielen der mensen, nabestaanden worden wij allen indien voor éénmaal is verdaan de hoop naar reeds geschiede relativiteit, levitatie heet dat soms , in de States is dit hoppen, weinig aanraad van mijn kant, boodschap van antwoord en genoegdoening toe te zenden indien zo de vrijheid gaat. Clemens wenst zich nooit meer iets te willen weten en dat laat zich in zijn moedig voornemen aanzien en wachten kennen, de mensen hebben niet vermocht ons tot het uiterste te brengen en de Here Here mag de mens niet op de proef doen stellen, uitgesloten de vrome aandacht blijft voor de narraties in de filmbrouillon 'the Fox Companion' - a pritty autumn leaf could help, mick-mich from the bizzy boss - welke inzichtelijkheden niet meer met ons gaande hebben zich als waren zij achter ons geworden tot een zacht schild in de rug, naar ik het hopen mag verdienen zich deze dingen waardig te openbaren in een terugkeer van de goede tijden, slechte berichten bij Clef, valt moeilijk wat meer van te zeggen dan dat 'there is no business like showbusiness' zich wel in het gehoor vestigde, mijn natuur is tragisch van karakter maar komedianten vallen mij niet mee die gaan voorbij, derhalve blijft draaien om milde Milly, ja dat hakenkruis douw ik wel ff in de boveninpandige berging, er is elektrisch licht voor aangebracht. Me dunkt, we hebben nogal wat te oogsten van het beschikbaar ooft - disons que le Clef a ses besognes à mineur surtout -  gelijk in Samsoon's haardracht komt zijn kracht tot leven en Dehlila is ver weg heen in een kliniek tóch? Hem altijd maar winnen willen, zoiets gaat nu een keer niet, het christenmenselijk wensleven baart mij veel goede zorgenzaamheid waarvoor onze dank, alsook de doden oorlog vormt een vermoeiende inspanning, helaas dat, wij laten van het generaal bureau los dat het seizoen voor strijd voorbij worde geacht.


Spijtbetuiging en mededogen ten gevolge van bovenstaande laatste woorden in de alinea worden geacht al even zorgwekkende bedoelingen te bevatten. De Catharienen worden verwacht hoewel, het geldt als de belofte van een gegeven woord, daarop bemerkten wij allen dat voor hoeveel werst bleef onbekend, er werd in eenvoudige zin ooit in gerekend dat wij nimmer de Nevski Prospect zouden kunnen bewandelen, vandaag de hele handel wordt keihard en met de gard van commentaar in commissie voorzien met een 'ach nee, die Clem is eerder een uigeslapen onderhandelaar te blijken te zijn benoemd, doen we ook niet elke dag, maar wat het gegeven in het openbare leven voor deze wereld van geduldig inwachten zal worden, hij komt bij axioma lijkt het bijna dagelijks niet verder dan de buurtsupermarkt op de volgende hoek op circa 100 passen gaans in zicht. Het verwonderde mij halfjaarlijks aanvankelijk ook, edoch, de joost schrijft voor dat dit gezicht blijft in zijn geëigende  wijze van bekendheid te genieten een hernieuwd beleven.


Humbizz felt for this one, naar buiten is dat met Islam worde goed samengewerkt al voor jaren tóch? Die openbaarheid welke deze schuchterheid van Cleia te vrezen vermag - geschichte gibt es nicht an dieser kunde - anderen zorgen hier in ons land voor de openbare ruimten der historie - tenslotte in de deel is het gegeven dat vermag hij iet en keit dat tikte thuis als nergens in ons gemmeenschappelijk heden  en verleden, of de toekomst eveneens in gemeenzaamheid der zinnen zich laat in eenheid voor de Heidemij & Roos & Van Behuwen - er zijn in deze tijden van herhaald verhaal en opmaat aller dingen wel bedrijven die kunnen besluiten, soms voor en naar de keuze van de commissarissen in de  Raad van Bestuur te maken de voorgeving der besluitvorming, voor Clé-heidemij en voor de hemming bird concerned belangstellingen geldt dat verantwoord directie beheer wat het aangaat de werknemer en werkgever relaties van gedeelde aard der belangen geldt dat er behoren uiteraard immer meer werknemers te zijn dan er in wezenlijk vertoog die enkele werkgever voor uit vissen gaat, het is dan wel zo in de Nederlandan dat van de bestuurlijk kant het bedrijf zelf of de onderneming zich benoemen mag als de vertegenwoordiging voor de relatie tot de werkgever in zulke zaken, of het stand houdt vormt een nu eens dan weer gegevenheid - zakelijk beschouwd kan ook een post vergeven worden, dan wel de positie doorgemeten maar uiteindelijk heb je mensen nodig, daguren gewoon, voor de uitvoering van het bestuurlijk gestuurd patronage en de werknemer noemt de vertegenwoordigende persoon zowat en alzo dikwerf gewoon maar zijn baas want anders zou niemand meer uit de draad tot een getouw geraken van behouden materieel verstaan - voor het vraagjuh: waarom heeft Vincent van Gogh zo indrukwekkend werk van zelfstandige neringdoenden aan hun arbeid gechilderd met name beperkt tot zijn  Brabant? Ik wil dus vertellen dat bedrijven besloten tot hele grote bijenkorf bestanden in de werelden voor de toekomst uit te groeien, of dat besluiten nu zo verstandig is geweest dat stelt mij ter lezing in de hand en voor de mijnen voor te lezen in een avontuurlijk bewegelijk bericht als ware dit alles in een open boek vol vragen te beleven als dat men zich vermijmert aan de schone sfeer van de Haarlemmermeerpolder na afloop van het in de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging na te gaan wat de lonen waren voor de grondbemalingswerknemer na afloop van het projectieve arbeidsinzicht in de uitvoering van de wet bodembeheer, de dijkenwet alsmede een gewenste regelgeving voor de polder, zulke faithing feels kan niet immer van de overheid of de beide Kamers afkomstig worden geacht te komen voor regulering en wetmatige zin van de uitvoering - Nederland is in feite een gek land waar alles anders gaat, ha daar ontmoet ik vrienden van zelfs bezuiden Roozendaal - naar ik mij wél herinner heeft de vorst evenzo een recht te waarschuwen bij gevaar voor ontspoorde ontwikkeling, bij deze dus de waarschouw en namens wie of wat wij daarvan berichten in deze malen we liever niet over het gedeeld belang zo zeer - teer bestemd voor macadam wegen bij het kolenhjok het liefst, bespaar ons de details alstublief.


- kinderen leest in het boek van de avonturen van Dik Trom - het geven vanuit weten houdt nu eens en weer in dat wij zijn met de anderen al eveneer de schene chem-tov-bala in benoeming te vermelden verkregen op de bonne fooi, niks mis gegaan waarvan hopelijk acte met de aantekening erbij dat deze Cleteus voor de hij-van-klei wil er alleen niks mee, spijt laat zich voelen maar dergelijks is verdiend loon, in zen geeft het de vraag die klinkt op: wordt deze onze gezamenlijke Heerlijkheid niet wat aan de grootboekanierse kant gedaan ter verkregen indeling wellicht?


Het heer zegt ons dat hij zou gek zijn indien hij dat beknepen meetbare onderstandig keuze berekenen ff op het uitschrijf-harding-schijf-zilveren-presenteerblaadje te berde liet brengen, land is land, mijn grond vertegenwoordigt mijn behoud.


Tant pis est le mot-du-jour de la Dot, qu'il s'est rappelé à cause d'achât d'une calêche-de-charme, oh ja, evidemment on respecte les choix libres pour le genre en couleurs de belles reconciliaires pretigeuse seurs de la Rue du Bac, on est du contractement et de la conference du coté d'un ici-schwan illiberé il est bien compris dans la sens de la pitié de jugement c'est du et dûr de faire prédemander aux  quatre coins du monde de venir à coté de chez-soi, problématique de formation, que cela condon-dixy sans villier marrant nous avait préscrit que si l'on y va pour Paris on pourrait faire rémarquer que les gilles à concerne des sans-culottes auparavant ne font pas une cadre charmante dans le Tour de 88 journées avec nôtre glôbe circulante au milieu du ballôt - helaas, wij kunnen niet zo goed Frans maar Frans kent ons goed.


Deze heide zijde zal zich wat stroef bewegen naar het de verwachting is indien heden de wandeling evenzo ook voor de calêche een rit tot een betochtiging in de buurtschap Berkenrode van hem wordt verlangd - tout cela du conte de st.jacques-le-cousteau et agréeablement importé dans une fillèt de prise `savoir, que dans la bel accordance avec Monsieur le Talluy-Rent, le premier-ministre du part de ses concernants lui a supposablement faire déparir que ses interêts de l'est sont bien apperçu lá-bas en sens de lui decision de prix à donner de la visite d'invite marionetté et Monsieur Tailleur m'a introduit à son ami Eugène de la Croix, chez-moi on ne sent plus ses douc'heurs, que mas?


fais nous soigner ne pas du tout de tous-à-part-éminent avec son orgeuil de lui encharmant, l'homme est un brave, que l'actualité lui serait assez il confît ave une tsse de té dans ses mains-les-deux, comme des mineurs-macro, pince-nez dit que c'est paraluchantant dese sentir seigneur et en même temps on vie dans le conçu-de-part de la prévoyance d'écrit à l'année 1820, le pauvre Pierrôt-ministrele, disons: non, le plumeau n'est plus à lente, la fête est déjâ convoyé de l'étât du passé, on s'encoule dans les jeux au billard, rien se sent de du-comais identité que le valet à representir un bon service,  il y une belle future comme instance de bonne chance y le personage a voulu laissé-en-douton se saisir de prise, ce Clément  va venir à part de l'ici - landgoed Huis te Berkenrode gaf toestemming en wat ons rest is blijkbaar in het vrije veldeke van Agrippa te beleven, waar zijn jullie aan begonnen - wellicht een mooie kleurenfoto in beeld te nemen vandaag de dag?


Deze henz blijft gewoon als de doortimmerde mens op de vertrouwde plek aan de tafeltop zitten in zijn stoel van eikenhout met pluche overtrek, reken maar - ontbreekt er soms wat aan? Dit alles met veel genoegen overigens ter kennis gesteld aan de vertrouwde adresseringen - on se sent à l'arrive des rêves roses à demi les Arcades aux Champs du Paradis Beni.


Basta met Basra, heb ik daar mij zo een moeiten voor getroost, men houde dit als de deception aan de verzamelde legermachten nabij the Damascus Roadway vóór - de Damascuspoort is één der poorten van het Heilige Jerusalem waarbinnen de berg Tzion is gestaan, derhalve al dit ongelukkige verwijt van 'het is een tsionistisch ingesteld persoon' berust op klinklare onzin.


n.b. Clemens is nog immer niet toe aan een zicht op de Markerwaarder droogbemaling wat hem nogal leed bezorgt, natuurlijk doet hij er zelfstandig iets aan: er valt nochtans wel weer te wandelen over het water in een Hollandse zin des woords welke dragelijker is dan de noch klassieke noch hellenistisch ingegeven regels van de zo dikwijls geprezen evangelische boeken, de Clem zift zich nog eens een ziekte erbij voor de controle over de authenticiteit van de tekst, niet alles dus, de tijden zijn veranderd, den Hoge geeft vrijuit, konden wij ook niet helpen en copietheïsten wens ik de pokkedrift,  in dat door 7 gemeenten samengestelde woordelijk overeengekomen getuigende verhaal binnen de bijbelse kerken ingeperkt tot de 4 evangelische boeken, de menselijkheid kan wel nagaan dat de volgelingen van de rabbijn van Nazareth wel twee keer over hun gedragingen en publicaties nadachten voordat zij ook maar op één zinnig verzoek reageerden om dat grammetje vaart erin te betrachten waarvan men in het rond bazuint dat die er in de Nederlanden wél mee gaande is - de Blekersvaart is heel bekend in het Jeruzalem-of-the-west - voor was- en bleekvoorschrift aan de ingang van het Hertenduin bij de Burgemeeste van Lennepweg zich gelieve te vervoegen - er bestaat humor in deze en te lachen, wij wensen het eenieder die het aangaat van harte toe zo te dissideren - zij waren goed onderricht die leerlingen, discipelen en de apostels van de Heer, uiteen gedreven na dood en verrijzen en het afgaan van de Geest, echter merk ik op dat een mens zo dikwijls  buiten de Clemens om rekende die eveneens uit het Huis van David met de Christus als een vriend en ver familielidf omging, toen al om mooie redenen - deze evangeliën zijn in een onzekere tijd van het reeds mislukkend geachte Romeinse keizerrijk dat uiteraard ging bijten wild om zich heen, als er ook maar iets te bespeuren viel dat verdacht werd geacht dan..., het hof berade zich in deze, gecomponeerd - de vossen hebben holen - neen, makkelijk is geen enkel leven als het er bij tijd en wijle op aankomt, gelukkig valt het wél goed te vermelden dat elkeen in ons optisch beschouwen krijgt een last naar kracht en fouten wordenb in de Hemelen niet gemaakt noch zeer dikwijls vergissingen of ongein, gein kan wel eens  - zinnen waar een normaal mens eerder hoofdpijn van zou krijgen lossen zich in onze dagen als vanzelf wel op. En bovendien geldt het, dat verheugd te  zijn of worden mogelijk kan worden gemaakt op diverse wijze wijzen van antwoord op de vraag - wat het aanbod betreft gedraag ik mij meer distant wat winst betekent en deze dingen vormen te zijnent een gegeven voor iedereen toegankelijk die dat wenst en tóch in persoonlijke zin leefbaar en om mee te beleven te noemen.


Cleia: 'Ik zing in 't eenzaam gebleven hert van blij, blij, wij zijn heel blij, zelfs  een glimlach kan er af en toe wel eens van af doorheen het zuinig keertje dat tussen mijne lippen huishouding doende zij - op en af, zo schenkt die God in alle vreedzaamheid en edele gestrengheid een onverwachte zin aan de dingen der mensen, die zin ging ervan wel wat al te veel en snel van ontnomen - geef het maar toe, voor af, dat verlicht het hart in Medan aan de nieuwe tijden te wennen, tnte Lily's oliebaron komt in zicht, wat zou dit nu weer worden? In deze geldt dat wij geven ter verlichting de zinnenschans aan met 'wie gelooft haast niet' - van de Jesaja vermelding en na te zien in de dichterlijke boeken, volgens Clem zijn het er 5 in hun geheel vergaard - tot nu minimaliserend denim en wij denken 'ook ik zou wel wat groter willen wonen' - verneemt ge wel eens van de koepel over Haarlem? Daar dan kan men ruimer wonen en regulatieve inkomsten genieten, een aantreffen met alle beperkingen en ins en outs van dien doe ze niet meer erg aan sinds dit van hartelijke konde is verordonneerd, ik ben er uit fijngevoeligheid maar nimmer binnengegaan hoewel het zich denken laat dat al voor dertig jaren de penose zit te wachten op bijbels onderricht, vraagstukkie heet dat hadden ze zich bedacht in hun celluloosjes bedjes , dat dan op gevangenen bezoek voor de hand lag naar het boek gaf -  geleuft de Clem nou maar, echte gevangenen zijn weer wat het hem betreft andere mensen dan jullie penose, sorry hoor en goed bedoeld maar wees beter niet jaloers naar buiten en doe nog beter een schietgebedje naar omhoog, daar komen we ook mee uit, voor een flink aantal jaren wist de Rechtspraak niet wat ze met de verhoogde toestroom van gegadigden voor een tijdje binnen aan moest en dat stoort - in China noem je deze God 'de Heer van Omhoog' en of dat nu die liefde is dat vragen de mensen in het Chinese rijk, tja het komt wat in een vroege verdeling over, niet gaan dus, zich nooit af - Clem is iets gekozen tussen Ming en Yang voor de Europese chinoiserie bij danone ltd. - dikwijls dacht ook hij dat de bonze bezigheden ooit tot voltooing zullen aanleiding geven, helaas, dat predikaat geniet als het accident van de gewoonte van dergelijke bezigheden aan huis natuurlijk niet erg dit verhaal aan ingetogen waarschijnlijkheid. Godlof.
Post Scriptum in een bede: Here Here, hoe demolitariseren wij de menigten voor vandaag? Mollen soms? Tja, er valt weinig te doen hier binnen en ten kleine hulp was ons alreeds gedaan de Binky-kling, het brave dier heet dus een kavalier alsook een kooiker naar zijn afkomst, geboortig was Binky in de nachtelijke uren van 19 op 20 augustus 2009, de Clem heeft daarvan geleerd dat de drang tot terugfokken der dieren nooit zal mogen lukken en dat het complexe streven voor de hond aanleiding is dat deze  om onze bedenkelijkheid verzoekt, afstandelijkheid kent geheimen ook bij de viervoeter, er moet een ander omgaan met de huisdieren worden ontwikkeld voor de mens - verzuchting luide: het valt niet mee de Camera Obscura in je achterzak telkenmale met je mee te voeren, twijfel was altijd wel heer en meester in die tijd en zo nu en dan steekt dat de kop op zonder dat het echt tot narigheden komt, winst derhalve voor de Kerken, de maar is dat in ons hart schraalhans nooit zo'n toegang heeft kunnen vinden. Tekorten in het kosthuis werden door Daviduifje nooit echt opgemerkt.  Deugd leert goed.


komische thriller ontwikkelingen geschikt niet voor teevee


de postbrief is geschreven vanwege een Clef verzoek voor Cliffordia la Gardenia


tot ziens en groetjes - verhaal halen kun je doen en laten - een groet zegt veel dat je niet beseffen kunt  - vraag het alles na bij het Huis te Manpad en je krijgt stinzeplantgoed als advies mee naar huis, ja, dat heb ik hier in het Hertenbos ook wel min of meer als terugkeer verspeurd, edoch in de maar zit dat het geboomte heeft thans meervoudig onze aandacht verdiend, natuurlijkerwijs geldt dit dus - alzo ook, dat voor een tijdje te kennen Clement wil geven dat de leerlingen van School 't Heuveltje over Aerdenhout  en Bloemendaal  maar waar mag hij niet weten, ons verhaal reeds aanvoelden. Dom.
From: Arie Molendijk <a.molendijk@planet.nl>
Sent: Tuesday, November 1, 2016 5:12 AM
To: 'Clemente Buer'
Subject: RE: aangaande het toekomstige gesprek

Goede Clemens,

Dank voor je bericht.
En ik ben blij te lezen dat het verstuurd is door een gelukkig mens!!!

Hartelijke groet,
Dominee Arie Molendijk

Van: Clemente Buer [mailto:clemedicit@outlook.com]
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 2:29
Aan: a.molendijk@planet.nl
Onderwerp: aangaande het toekomstige gesprek

Eerwaarde dominee Molendijk, beste Arie

Zoals je in ons inhoudelijk standhoudende gesprek van vorige week maandag aangaf  koesterde jij ook de wens om zaken betreffende de Hervorming eens te bespreken met mijn wat werelds aandoende persoon.  En ik was daar als een berg tegenop gaan zien omdat ik meende in het geheel niet op de hoogte te zijn van het wel en wee met betrekking tot de Reformatie, zoals je mij hebt verkondigd heden 500 jaar geleden ingezet. Al eerder heb ik evenwel bij het goede afscheid aan de deur van mijn tegenwoordig toch juweel van een appartement in de hoektoren van de Villa Fidei laten mij ontvallen dat ik mij verwonderde over de inhoud van het Concilie van Trente, waarmee het proces van de contrareformatie werd ingezet, uiteraard min of meer populair aan te duiden als ‘een zwaktebod’. Ah-awel evenwel, deze dag van de 31e oktober beleefde ik het genoegen dat een nieuwe vriend, welke tussen twee haakjes ook al zich gewend had tot een messianistische synagoge van Israël op zoek naar de vele vraagstukken van onze tijd nam ik aan, en die heel geïnteresseerd bleek in al mijn woorden, hij kan goed luisteren die Dick van Luyck uit Parkwijk die ik ter gelegenheid van deze dag van Zijn Heerlijkheid had uitgenodigd en die op mijn uitnodiging inging, mij gezelschap hield om in ons feestelijk gedenken te delen. Het wat langdurige onderhoud verliep in onbesproken goede verstandhouding en er bleken veel antwoorden uit naar voren te komen welke een tegenwicht bieden voor die vele vragen die er in de samenleving, dus in de gemeenten, gerezen zijn rondom mijn persoon, mijn persoonlijke en wat meer algemene geschiedenis en ook enkele standpunten en de verkondiging wat het betreft zakelijke aangelegenheden - waar zelfs de Camera Obscura bij werd vermeld geschreven door Uw zeer gewaardeerde voorganger in het Wilhelminakerkje - van openbaar belang.
Ik sprak met hem af dat wij na afloop de conclusie naar buiten zouden mogen brengen: ‘het is zo gezegd en uitgesproken’.

Even heb ik vermeld de indringende vraag welke ds. Bijl in de Oude Kerk te Haarlem mij op een goede dag voorlegde: ‘en nu ben ik benieuwd waarvoor jij kiezen zult’. En het antwoord kwam naar voren: ‘en de waarheid zal U vrij maken’.

Na afloop van het indrukwekkende feest gingen wij uiteen, althans de Clemens zond hem heen, maar niet nadat ik hem de Nieuwe Bijbelvertaling ten geschenke had gegeven waarom hij erg verlegen bleek en welke zeer verlichtend zal zijn voor zijn onderzoekende geest. Voor het aanzien heeft deze voor even doen aanstippen, gut oh git wat was het een mooi weer gisterdag,t dat de naam Luik mij herinnerde aan het Prinsbisdom Luyck en erbij vermeld: ‘en nu voel ik me ook weer wat.’ Deze zaak is in onderzoek.

Ik schrijf deze post op de eerste plaats om U te danken voor de verkondiging aan mij geschied. Voor het overige heb en houd Deze Clemens een heldere doch verwachtingsvolle blik op een toekomst, waarin ons gesprek wanneer de tijd daarvoor gekomen is, zal plaatsvinden.

In een reëel te achten zin, Reaal Verzekeringen wordt bedoeld, WA en inboedel alsmede uitvaart, brrr, is mij vanuit den Hoge medegedeeld, dat mijn persoon op dit moment géén opdracht kent. En ik schrijf dit met en om verstandige redenen. Dat gegeven in het heden namelijk zal ook betrekking hebben op de feitelijke gebeurtenissen in onze samenleving, en dus eveneens heersende  binnen Uw gemeente, dat de jaren voorbij zijn gegaan maar dat wij, oog in oog met de Eeuwigheid, niet moeten letten op het getal doch op, zoals Dick toevoegde, op de liefde welke de Here Jezus ons heeft bestemd. Dat deze liefdevolle aandacht wat ingewikkeld in deze tijd verschijnt kent nu een keer als grond van reden, dan wel nu eenmaal is daarin een zin te vinden, dat de Waarheid zich, evenals en eveneens als Paulus dat heeft doen schrijven over de liefde, maar daarover later,  onttrekt aan elk menselijk begripsvermogen en altijd voor ons uitgaat, zoöok als het erop aankomt dat de Clemens de Logos mocht vertegenwoordigen op deze dag. (voor ‘de stoute jongens’, uit ‘de politiek’: tijdens het Congres van Wenen werd voor eens en altijd de begrijpelijkheid van deze Logos voor de geachte afgevaardigden ingevoerd en het is juist dat wat hen tegenwoordig zo kan hinderen. In de zijbeuk werd gehoord: Lord Fauntleroy heeft helaas een jichtaanval en is verhinderd zich naar het Hogerhuis te spoeden, iemand uit ‘de witte villa’zal’ hem bijstaan in zijn lijden, en, natuurlijkerwijs, Little Lord Fauntleroy wordt goed begeleid door ‘the maid’. (Wat nu, wat nu?)*)

Morgen gedenk ik, waarschijnlijk in alle eenvoud en deemoedigheid, en mogelijk alleen, de katholieke feestdag van Allerheiligen, het zal derhalve weer een feest worden, eh, onder rabbinaal toezocht staat deze Clemens wél degeleijk,  dus.
Woensdag a.s., op de gedenkdag van Allerzielen, zal kapelaan van Peperstraten mij in ‘de morrege’ bijstaan om onze belangen te behartigen kunnen te verdienen, alsook te vermelden in betrekking tot deze in waardige zin welke de vrijheid der schepping niet voorbij zal gaan als een gedenkdag. Over de inhoud van dat gesprek kan ik thans geen enkele zinvolle mededeling naar buiten brengen. Wel hebben wij vandaag, het is inmiddels alweer bijna gisteren hoewel de mensen dienen te verbijden zolang het visioen duurt, de naam van een heilig man even niet onbesproken gelaten, dat is de belangrijke smid en muntmeester Sint Eloy, in Zeeuws-Vlaanderen is er een parochiekerk aan deze man gewijd, maar daaromtrent moet U zelf maar eens aan het werk slaan.

Clemens, na afloop  van alle ‘festivitées’ in het wonderlijke vermogen van een mooi sms’je, is uit de gehele situatie vooral naar voren gekomen als een vroom en deugdzaam mens, een omstandigheid waar ik zelf nooit op heb kunnen rekenen maar het predikaat daarvan ervaar ik thans als een geschenk.  

Omdat verteld werd dat ‘de heer Buur nooit kort is van stof’- ‘kunt gij over deze dingen ook niet lezen in  de boeken der Kronieken?’-  ahem, sluit ik hiermee mijn brief af, niet dan nadat hij  met jou deze keer de gelovige belofte laat geven dat hij ter voorbereiding van ons toekomstig onderhoud U nog wellicht en ten overvloede nogmaals wel eens persoonlijk zal berichten omtrent hoever het met de voorbereidingen van deze zaken wij  gevorderd zijn, mensen kunnen ook wel eens een pasje terug maken – advocatuur is duur!. Let jij nu maar op de historie van de hoogegeelrde Fuggers van Bavaria Airways, dan houdt de Clem zich wel bij ‘la sua tavola dei Ponte Vecchio (anzichtkaarten en geluidsopnames, heel modern).

Tenslotte:
Vanuit den Hoge ben ik aangesproken met ‘U’, iets waarover Clem even zal moeten doen om de boodschap ervan te kunnen aanvaarden. Zo een blijde bevrijding dient Clemens niet te beschrijven met ‘moet ik even verwerken’.

-          In deugdzaam genoegen zal ons de nieuwe tijding gegeven worden en als een bevrijding aan ons geschieden.

-          For a blue angel the times are rather late –

Nu ja, ik hoop dat U voor e.e.a. voldoende tijd kunt vinden en anders komt het nog wel, sommige post werkt wat langer door dan de paar seconden die men doorgaans met een muisknop aan het bewegen is. Het spreekwoord dient te luiden: ‘elk muisje heeft een staartje’.

Een groet van een gelukkig mens. – ‘ For Brutus was ambitious’

Clemens Maria de Buer

Bericht per mailservice van Windowes dd. 31 oktober 2016 ( eveneens geldig voor het Joodse jaar 5777 – zekerheid daaromtrent kan men ver doen zoeken, hum – aarzelingen bij  www.wildflowers.co.il)
www.wildflowers.co.il
מגדיר צמחי הבר של ארץ ישראל.Study of wild plants of the holy land, Israel


P.S. En uiteraard hartgrondig een dankwoord voor de heerlijke rechten in ‘ons dorp’, de heerlijkheid is ons qua opperevlakte wat groot gebleken en ik vermag over deze dingen nog eens te opmeten vermogen, maar dat komt elders wel naar voren – vragen dienaangaande bij baron Bentinck – secretaris@hv-hb.nl – op wie men in zijn algemeenheid kan steunen en die altijd verheugd is naar post van mijn hand, zonder deze zou ik nooit tot hier zijn geraakt. Het zij overigens beter met een vriendelijke groet en een verzoek daarbij gevoegd, aan jou de eer zo’n verzoek te bedenken, doe daar maar een paar dagen over, een copie van deze mail te zenden aan de heer Krol, ik bedoel de verleden directeur van de Openbare Bibliotheek aan het Julianaplein aan wie Clemens van die mooie herinneringen van ontmoeting heeft bewaard, g’’samme,  dat moet wel want het lezen onder jongeren en ook het bibliotheekwezen op zichzelf dienen onze gezamelijke  onze noodzakelijke aandacht te krijgen, men is bezig met het ontwikkelen van een moderne ‘centaurus’, ik geloof dat bibliotheeksysteem zo heet, het voorbereidend werk, althans enig daaromtrent, werd alreeds enkele jaren terug ondernomen, wij hebben vrienden in die branche, zegge: ‘wie wat bewaart die hè wâ’ -  ik schrijf deze laatste regelen vanuit mijn bescheiden studeervertrek annez ‘bibliothèque’, of wij ooit verder zullen gaan dat blijve niet bekend.
Bi-franco thuis bezorgd ken dus ook.

Foto hierboven: een pagode en een theehuis in de Chinese Tuin te Laken

n.b. Willem II zette zich ‘erreg’ in voor de vijvers in het park van Tervuren, thans binnen het  Brusselse Gewest, Willem I hield van elegante dames en van gezellige intimiteit en heeft bij zichzelf gedahct: ‘zo zal hij het toch kunnen redden’. De Clem heeft, indien het volk interesse toont, een dochteronderneming in the Rubens files – tja, dominee Fourment van ‘l’Église Wallone’ komt enigszins verlegen over maar wat verder op die weg valt het dan weer mee – ‘wanneer iemand U vraagt één stadie met hem te gaan, ga er dan twee met die’- Cl7*/ Mijn pedicure, mevrouw geboren Kadee, is voolropig en toch duurzaam hartelijk gedankt voor wat zij mij heeft doen geshcieden. Uiteraard gedraagt de Clem ich als  de leerleiong van ‘le cardinal-villain’, tout cela c’est quand même très con. In Holland zijn de vrouwen mooi maar als je nou zegt ‘is er iets van waarde bij?’ dan bestaat daar een antwoord op vanuit de Étât France te geven, daarop schrijft le Clef: dat er in diplomatieke zin wat voortgeborduurd kan worden. De zegen.

Meestal is het commentaar van Tamara, een aardige meisje van de Wasserij Annalaan, ‘het is een droge’.

‘willen we dat nou echt in Heemstede?’
post
Met de mail - Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten