maandag 14 november 2016

MineOver de zin van overleg, het bepalen en onderscheiden van het mijne en het dijne, de overdrachtelijke situatie van het bank- en kredietwezen in geval van zijn persoon aldus te stellen het krediet op non-nihil, de verwerking van het resultaat van de transactionele analyse voor zijn geen-psychologisch doch financieel-economisch te beoordelen en af te schatten situatie, omstandigheden welke alom veel wrevel hebben opgeroepen, namelijk daarin te moeten gevolg geven aan de uitspraak van het gerechtshof niet ontvankelijk te zijn verklaard ter zake van bezit en inkomen, waarbij onduidelijk bleef wie deze verklaring heeft afgegeven, in privaatrechterlijk zin door mij ingezien als juist en rechtvaardig, aangeboden het beelddocument ter interpretatie aan het gerechtshof en voor die het aangaan bestemd, en ter beoordeling van die het betreft inzake zijn inkomen en het totaal aan bezittingen te zijn geïnformeerd, voorgelegd en ter openbare inzage gepubliceerd via de uitgevende mogelijkheden van zijn programma account voor clemedicit in gmail en daarvan afkomende als samenstellende functionele instantie bij de videoformule van de applicatie YouTube - het ontstane document verschijnende als bewijs voor en als aantoonbaar tot bewuste beleving gebracht besef bewezen de kreditaire situatie waarin zijn beheer van antwoord der zaken hem voorgelegd dienaangaande binnen de Nederlandse samenleving in onze tijd van woord en wederwoord heeft kunnen handhaven zijn recht en in de oprechte zin getuigenis gevende deze dat de rechtmatige positie van burger in een vrij land te zijn bevonden zoals het altijd is geweest en hem gebleven is als enkelvoudige en eenvormig overgelaten beleving van het statuut van menselijke identiteit en persoonlijke betrekking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten