vrijdag 29 juli 2016

het smalle riviertje: een vertelling


'Kijk, Clemens,' verklaarde Vincent kordaat toen hij weer binnentrad
en de deur gesloten had achter zijn korte jasje dat hij aan de kapstok
had gehangen, 'je moet goed begrijpen dat wat jij bent geworden mag
heten van een hoger plan te zijn geraakt tot dat van een nationaal
formaat, en dat jij er daarom zoveel moeilijkheden over hebt gemaakt
moet je toch wijzen op de onvolkomenheid van die goede zaak waartoe
jij je hebt verbonden met die hoge taak. Die zaak waarom het altijd
gaat, is die van mij en jouw gebleken, die taak die tot ons beiden
naar het jou bekend is eensluidend is geraakt is van een aard waarin
je nooit zo hebt verzaakt, en ook nu nog niet gebleken bent te zijn
gekraakt. Bewandel daarom niet de brede weg en laat ook die smalle
gangen maar voor wat ze zijn, datgene dat jij wilt bewerkstelligen
vertoont zich toch slechts voor die ogenblikken waardoor jij zo
gemakkelijk wordt bewogen deze te aanschouwen mogen als in een
droomgezicht van hoge staat. dat niet geheel en al ten goede
voorkomt aan de jongens van de straat waarin jij gaat.

Het riviergezicht dat ik nu voor je in blauwe tonen heb gemaakt is
eigenlijk van een pure symboliek waardoor eenieder die het ziet het
snelste wordt geraakt als hij van het werk reeds wat vewijderd is
geraakt. Het stroompje loopt niet uit op open water noch ziet de
toeschouwer snel het zeegezicht dat altijd hoorde bij het landelijk
beleven westwaards te willen streven van de Nederlandse Staat. Het
gaat erom dat mijn bescheiden bijdrage de bedoeling heeft het oog naar
binnen toe af te leiden van het uiterlijk vertoon der wereld waarin
niet meer te vinden is de goede raad die nodig is bij het besturen van
een dienst of formele zaak. En een begripsbepaling voor het antwoord dat
elk onderwerp in een schilderij altijd wil geven op die eeuwige vraag,
die in de ogen van de mensen altijd staart naar meer en vraagt om waar
het nu dan heen moet gaan met alle rijp beraad, dat antwoord behoort
te zijn van dien aard die in de schilderkunst altijd tot uitdrukking
wordt gebracht met een beweging in de behandeling van het onderwerp
landinwaarts.Je zult dus de velden in moeten gaan, iets dat je nog
nooit zo hebt gedaan, en bedenk je wel, dat wie met doek en brush aan
de arbeid slaat nooit zo open heeft gestaan voor druk sociaal verkeer
en praatjes voor de vaak. Ga nu maar liever gewoon verder met waar het
mij en jou naar het blijkt wel degelijk om gaat, je af te houdden van
de straat en op te houden met de vervoering vanwege een daad waarover
nooit zo is gepraat.

De genade die ik je erbij gegeven heb, is dat je
nu weer tot zelfbewustzijn in de goede zin bent overgegaan, en van een
kwade zin bent afgeraakt, wees er blij mee en bewaar het voor je
verdere leven goed, want zulke dingen als een zuiver motief en een
gedegen inzicht in waar het in het kostbare leven eigenlijk om gaat
zijn voor de kunstenaar die je bent heel erg belangrijk.

Het staat natuurlijk gelijkgezinden vrij na al die jaren de dingen vrijelijk en
toch dichterlijk en optisch onder ogen te zien, en te bekijken of het
zonder liefde ook wel gaat dat lijkt mij een niet zo gunstig plan om
na te trekken.

Mijn taak is nu hiermee in voorlopig antwoord naar het
mijn vertrouwen en conciliatie is in jouw geval volbracht waarvoor ik
je reeds lange tijd had ingewacht en jij mij nog zo kort maar had
verwacht.'/

exit Gogh/
________________________________
clembur kino: ER KWAM DAAROP EEN ZWIJGEN IN MIJN SMARTELIJK HART. HET
WAS NiET EENS BEDOELD ALS HARD MAAR IK HAD DIT ANTWOORD VANDAAG NIET
ZO CORRECTIEF VERWACHT REEDS TE ZIJN GEKOMEN, OMDAT IK MIJ VAN DEZE
ZAAK TERNAUWERNOOD BEWUST WAS GEWEEST VOORDAT IK MERKTE DAT IK
HIERHEEN HET MEEST BEHOEFTE HAD GEHAD -
EEN BEVESTIGING VAN ONTVANGST WERD MIJ NIET GEVRAAGD.
VERSTAND EN VERSTAAN ONTLOPEN ELKAAR
WOORDELIJK WEINIG MAAR IN DE WERKELIJKHEID LIGGEN DEZE TWEE ZAKEN
HEMELSBREED UITEEN, WIE DOOF IS VAN VERSTAAN HEEFT EVENMIN VERSTAND
ALS EVENMIN WIE TE DOM IS VAN VERSTAND DE DINGEN GOED BEGRIJPEN KAN ZOALS ZIJ ZIJN BEDOELD.

__________________________________
n.b. Vincent van Gogh heeft mijn geleidegeest geweest vanaf september 1967
toen ik een tekening had gemaakt van zijn geboortehuis te Zundert in
het kader van de ontgroeningsactiviteiten van mijn studentenvereniging, waartoe ik er
samen met een kameraad liftend op uit was gestuurd het Brabantse land
in richting de Pastorie aldaar, waarvan het heet dat Vincent er geboren is.
Ik heb mij wel eens afgevraagd of deze opdracht speciaal voor mij gemaakt was.
___________________________________
- deze ontmoeting had het karakter van een uittreding waarvan bovenstaand schriftelijk verslag getuigenis geeft naar waarheid en vond plaats op 29 juli 16 - 19.15 tot 21.40 uur - thuis aan de Godfried Bomanslaan te Heemstede - afgeschreven gedurende het verloop van het gesprek in mystiek antwoord op zijn vraag/
- de post is electronisch verstuurd naar een klein aantal vertrouwden en één blog.
___________________________________
einde discussies
***********************************

URL afbeelding:
13123414_1015097321905450_7973607549098813059_o.jpg

post verzonden met Picasa, van Google.

toegift als relaxatie:

Alfred Sisley - vue de Moret-sur-Loing - 1891
- editie atelier 5 -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten