donderdag 28 juli 2016

clem bur heeft je een video gestuurd: 'wie wil mag in de arke Noah's blijven'

clem bur heeft een video met je gedeeld op YouTube
te Uwer informatie: zwakzinnige reacties moet je niet bestrijden, je moet deze gewoon langs je heen laten gaan. Keuzes zijn er niet altijd om gemaakt te worden door ons, en sommige vraagstukken klossen zichzelf wel op. De inhoud betreft een poging te begeleiden om de ellende van onvolkomen vriendschappelijkheden in tweevoud gegeven te verlaten. 'One will stay behind, one will be token with' - whaist id the better for you to understand is you do not know about the good for you, and both the sides of the medal do not fail to pay the debt we made not.
Hoe vinnijne jullie de Clem in zijn onweerstaanbare rolpresenattie als Clemens Augustus van Beieren, Prinzip-Bischöfer vor Köln und Münsterländer, Bauherr und finanzieller administrator, werden sie ihm ausladen für eure geburtstag? Nur er, der Bisschof Klemenz natürlich, ohnehin hat er nie sprechen wühnschen vom Erfolg. Er kommt ohnehin, das sei sicher, wenn er einmal 65 jahren hat und singen könte: 'Johnnie, wenn du geburtstag hat..' /text: mussi-denn mosul verlag/ Münchausen - Buch Schönefeld/De
wie wil mag in de arke Noah's blijven
door clem bur
de een ziet om de ander ziet vooruit. Tussen gisteren en vandaag is er altijd nog een nacht geweest, die toen de avond viel heeft aangevangen en toen de morgen kwam voorbij was.
'En het werd avond en morgen, de vierde dag.' De mensen vertelden elkaar dat zij een Vrouwe hadden gedroomd die stond op de maansikkel. Zo kunt U de slide show beshcouwne, als een keuze vóór het ingaan vande avond of je deze nacht wel goed zal slapen. De nacht hoeft niet altijd zwaar te vallen. De oorlogen zijn voorbij. Maar wat dan nu en hoe weer verder te gaan, het antwoord op die vragen te vinden houdt in de uitnodiging om nieuwe keuzes te maken.
Kijk maar gauw en bedenk dat niet alles dat zichtbaar wordt gesteld, dat kenbaar is, begrijpelijk hoeft te zijn. Gedachtenloos amusement zich te wensen, dat is er meestal bij de Clement Cleithas inc. niet zo bij, wij doen meer aan Odi-spelelementaire deeltjes. Onspanning door inspanning, mijn kunst wil aanzetten tot nadenken, en van nadenken wordt een mens pas ...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Geen opmerkingen:

Een reactie posten