zondag 25 december 2016

een beeld van de wijsheid |+| de Wiki Uil - leertijd verslag

Deze afbeelding van een uil werd in 2015 door Wikipedia gepubliceerd
als mascotte. Zoals men zien kan zijn de ogen klein, de oogkassen als
wagenwielen zo groot, en is de snavel ingekort zodat de indruk wordt
gewekt dat de wijsheid niet kan spreken.
Ik voerde de kleur editie uit in een blauwe tint als een persoonlijk
accent bij de wat koele benadering van de vreugden der wijsheid, van
mijn kant moet mij van het hart dat de wijsheid ook wel eens hartverwarmend kan zijn  maar dat is in deze dingen hier beschreven denkelijk niet gewenst.


Bij het lezen en bestuderen van de pagina's op Wikipedia en bij de
andere mogelijkheden welke het Wikimedia concern te bieden heeft wordt
de aandacht inderdaad zo opgeëist voor het kennis nemen van de inhoud
van de tekst dat de 'user' alleen met te lezen de informatie tot zich
neemt en dat elke vorm van woordelijke commentaar tot zwijgen is
gedoemd. Dit is mij in de afgelopen studietijd opgevallen.

Niet iedereen kan even gemakkelijk omgaan met de internet
encyclopedie waarvan de inhoud geheel vanuit vrijwillige bijdragen
werd opgebouwd. Het systeem waarin de informatie is opgenomen is ook
wat té ingewikkeld dan dat iemand zomaar even op een blauwe maandag
deze onder de knie kan krijgen.

Persoonlijk ben ik nooit verder gekomen dan de status van gebruiker en de
onderlinge communicatiemogelijkheden heb ik nauwelijks benut, mede
door de voor mij oninzichtelijke systeemopbouw maar ook vanuit mijn
tevredenheid met de informatie en de ruimte die geboden werd tot
unieke vormen van kennisvergaring die geen verder overleg nodig
maakte.

ᐖᐃᑕ
Slechts een enkele keer kwam ik ertoe op de uitnodiging in te gaan ook
een bijdrage te willen leveren aan de inhoud, maar mede vanwege de
wijze waarop ik met mijn kennis en ervaring in de wetenschap omga liep
dat telkens op niets uit. Verder dan nadere uitleg voor de
pagina over de Atheense staatsman Kleisthenes heb ik het nooit kunnen
brengen, hoewel ik soms wel van mening was dat al te rigoreus met de
door mij te berde gebrachte verklaring van een voor mij belangrijk
thema werd omgegaan. Ik heb ook iets bijgeschreven bij een bladzijde over Willem van Oranje.

Voor wie serieus geïnteresseerd is in onderwerpen uit de wetenschap op
een aantrekkleijke, ontspannen en zeer moderne manier gebracht kan ik
evenwel het gebruik van de Wikimedia sites van harte aanbevelen. Men
moet er wél de tijd voor nemen en de benodigde energie voor
beschikbaar houden, maar de sites zijn ook voor de geïnteresseerde
leek zeer toegankelijk en bij elk onderwerp worden een aantal externe
links gegeven waardoor men dan weer op meer specifieke sites uitkomt
buiten het verband van een encyclopedie.

Vanwege de vele verbindingen van elke tekst met aanverwante
onderwerpen stelt het systeem de lezer in staat zich met een
spelenderwijs zich toe te eigenen studiemethode in korte tijd een grote
hoeveelheid kennis te vergaren over één of meerdere onderwerpen, terwijl de wijze
van aanbieden ervoor zorgt dat het geen uit het hoofd leren wordt
maar dat de informatie op een aangepaste manier in het gewone geheugen
en het dagelijks gedachtenpatroon in het leven van de gebruiker wordt opgenomen.

Hoe dit
alles mogelijk is behoort tot de wonderen van de moderne tijd welke althans in mijn ogen
het internet ons heeft geschonken.

nota bene: Er wordt wél gevraagd om een vrijwillige bijdrage in de kosten van het
beheren en het verbeteren van de sites, maar alleen op basis van
waardering voor deze gratis aangeboden kennis en ongeacht het inkomen van de gebruiker.

De Nederlandstalige Wikipedia is inmiddels uitgegroeid tot een
totaalbestand dat in kwaliteit en getal kan wedijveren met grote
buitenlandse partnerorganisaties

Er bestaat ook een aparte mogelijkheid tot het benutten van Wikipedia, die
vriendelijk want bondig is geformuleerd en gemakkelijker te gebruiken in het Suid-Afrikaans.
__________________________

Clemens D. M. M. de Buer van Buerlingen

dit verslag is afgeschreven en verzonden door deze te Heemstede -
provincie Noord Holland - de Nederlanden
in het google account Demetrius Clemens Fabius
dd. december 19, 2016
__________________________
P.S. Men gelieve acht te slaan op het initiatief van het Walters Art
Museum te Baltimore Maryland om tijdens de kersttijd tot aan 7 januari
een expositie te geven van Europese kunstschatten afkomstig van de
British Library te Londen UK waarbij de ruimten vrij voor het publiek
te betreden zijn.
___________________________

colofon: Er is 1 afbeelding naar u verzonden.
url.:
WikiEule2015-DD5-004.JPG

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/ helaas krijgt de site geen upload meer vanaf 15 maart 2016 en kun je het Picasa programma niet meer downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten