maandag 7 november 2016

verklaring van de macht der wijsheid en wat deze vermag aan kracht

de Porta Romana van Orange


Verklaring van regeerkracht in conceptuele en artistieke zin opgesteld.

Ik, Clemens Michael Willem Frederick, acht het niet onmogelijk ons land weer op te richten en in haar oude luister te herstellen. Heden doe ik er verslag van hoe hij zich dat had voorgesteld in betrekkelijke zin van aandacht voor the Mall.Daartoe te zijn vekozen dient men een behendig spel van woord en beeld te beheersen en te kunnen uitvoeren, en daardoorheen vervlochten enkele ontmoetingen in real-time te krijgen als genietingen van overleg om de sociabiliteit van het regeerakkoord te handhaven, en eveneens daartoe dient men zich te kunnen beheersen wat het aangaat het aangaan van al té wereldse betrekkingen van aanzienlijk karakter, een wereld van zakelijke beleving waaraan ons land een tic heeft overgehouden wordt in kaart gebracht in clementer vredes naam.

Was ons land niet eens gekenmerkt als een principaliteit van vrede en voorspoed?
Le Principauté des Pays Bas. De grondwettige basis is opgesteld in 1815.Wij hebben de informatie ten behoeve van ons project reeds in huis, en werden eveneens geschoold in de benodigde techniek en de denkwijze geschikt voor het beeldscherm.
Nu zoeken wij naar een communicatief platform om ons denken in te verluchtigen laten involge het mime-function grootmandaat voor l'Ordre de Saint-Michel, een internationale ridderorde aanvankelijk ingesteld door de koning van Frankrijk maar later gerepublikaniseerd...bilikijniseerd waarin ik het Grootmeesterschap voor de Nederlanden vertegenwoordig in bestendiger zin van gevolg.
_____________________________________________________________

Objêt de la kermesse:


Voor het gezag van dit mijn woord bedenke men ter geldige beantwoording dat koningin Wilhelmina, die op 5/2nd geen onbekende verschijning is geweest en nog voorstelt,dat ik haar naam zal eren, en in die zin daar altijd mee heeft geleefd erwas haar een Willem Frederik Clemens geboren en geschied, hoe anders konden wij deze dingen verklaren, eveneens als een lady dient te worden geacht. Zij en Clementine waren in het kader van het Holland Huis, real-time vriendinnen die wel eens voor elkaar de vuile was hadden gedaan om vervolgens de schone zaken in de kast op te bergen. Kraaknuchter waren zij samen ook wel eens maar er werd toch zo in de loop der verblijfstijd van Orange in Londen veel afgelachen dat de pers niet halen kan, met sir Winston als toezichthouder te velde die het natuurlijk te druk had voor vrouwenzaken althans op sommige levensgebieden was Winston wat gemakzuchtig ingesteld.

het hemelse banket


Dhr jhr de Buer van Buerlingen en Hertogenrade Clemens Michele bewoont te Heemstede een chateau gebouwd op het voormalige bleekveld aldaar, vlak bij het Res Novaplein aan de overzijde van het initiatief Blekersvaart. Zijn functie is die van raadspensionaris met als zijn opdrachtelijk bestelde taak met zijn neus bovenop de weg van Amsterdam naar den Haagte verwijlen en zo de bestemde ontwikkelingen in ons land te volgen en concluderenderwijs van bovenaf, neen, niet vanuit de vensters op de 2e verdieping maar wel in vergelijkbare zin, ons land mede te regeren en te doen regeren, een zaak voor de overleggingen des harten en het initiatiefruijk overwegen in democratische zin van gedeeld belang voor eenieder die het aangaat deze dingen te doorzien en aan het goede verloop van de opbouw van het Nederlandse volk ijn ppersoonlijke bijdrage te schenken. Naar het hem, de jonker de Buer, toelijkt zijn de gevraagde inzet en het vertrouwen ongekraakt te heten, in kraakheldere zin met brandschone zakelijkheden verbonden en dienende sde goede vrede ter goeder vaak.
Hij, de raadspensionaris, heeft toevallig vóór een 14 dagen de heerlijke rechten ontvangen ten geschenke aan onze Nederlandse zaak, ter overweging is het dat het grondgebied van de heerlijkheid alsmede de naamgeving het wachtenn moeten in nadere zin van inzichtelijke besluitvorming te worden bepaald, en de schout met zijn hulpen neemt veel werk uit handen voor de magistraat die geplaagd dikwijls is door staar aan het linkeroog.

lonicera japonica arta


In het pand van bewoning is aanwezig een luxueus wasapparaat waarvoor veel belangstelling van de zijde van de jongeren bestaat, wasje doen, heerlijk. Wt het betreft de inkomsten en uitgaven patronen en de geldstroom zij het goed voor onze zaak zich te beseffen dat dhr. de jonker een AOW uitkering in voorzienend antwoord op de vraag geniet, een voorwaardlijke omstandigheid, die maakt dat het dissederende denken de maat vormt als voor een ziektewinst, hetgeen in meer dan één belang superlatief aan de Nederlanden vermag te heten.


Ook in Indië genieten wij rechten in het spel van vraag en dat van antwoord. Het startscherm van de Acer device op de account clemedicit vertoont een mooie foto van een groot huis te Bandung.

Van Clemente il bianco een groet aan allen met ons gaande.

varend over het meer van Galilea

Geen opmerkingen:

Een reactie posten