zondag 25 september 2016

een droom raakt tot voltooing: czar Clemens verklaart zijn droom

link voor encyclopedia / czar / czarevitch:

TSAR, or CZAR

de triomfboog van Orange - multicolor editie
Wij komen er tóch nabij ons beter en opener op te stellen met betrekking tot de innerlijke geheime droom die ik nu alweer sinds omstreeks 1980 met mij mee heb gedragen.

Nu ik deze woorden schrijf aarzel ik nog of ik en hoe ik iets meer zal vertellen over dit aspect van mijn leven, een wereld waarover ik volgens mij dan weinig spraakzaam ben en waarvan ik vermoed dat anderen er de idee aan ontlenen dat ik niet zou weten wat zij natuurlijk 'allang wisten'. Ik merk op dat 'iets weten' een geheel andere zaak is dan 'wist ik al'.

Je bewust worden van een persoonlijke identiteit met een historische betrekking  enook openbare aspecten is een moeilijk en langdurig proces. Niet voor niets riep wijlen de Franse president George Pompidou het principe van de éducation permanente af, ver in de jaren '70, en niet zonder dat hij inzag hoe lang  dit alles zou duren voordat de dingen op hun plaats zouden zijn geraakt. En voordat de Clement alles op een rijtje heeft gekregen kan nog erg lang duren, ik zeg dat mede als kenner van Rusland, en na 100 jaren Sovjet-Unie medegeleden te hebben. Gelukkig heb ik het vooruitzicht dat ik een jaartje eerder geïnformeerd raak dan de doorsnee burger.

De droom waarop ik doel heeft betrekking op mijn identiteit als czar en mijn betrokkenheid bij de bekering van Rusland. En wat ik nu een droom noem is meer de herinnering aan de unieke wijze waarop deze identiteit tot mij geraakte, een uitzonderlijke beleving welke ik plotseling kreeg op de zolderkamer van het ouderlijk huis te Heemstede. Of het morgen, middag avond of nacht was herinner ik mij niet goed, maar het zal in de middag zijn geweest dat ik deze droomtoestand heb beleefd terwijl het voor mijn gevoel reeds avond of nacht was want het was alsof ik mij bevond in het duister terwijl er allerlei licht van sterren naar mij toe kwam. En in mijn gedachten hoor ik nog die woorden, of eigenlijk dat ene woord van aanbidding dat herhaaldelijk werd uitgesproken: 'czar, czar', gevat als in parelsnoeren van licht.
Natuurlijk waren dit beleven en deze gebeurtenissen in Rusland reeds lang bekend, en ik wil koudweg aantekenen dat de Czaritsa Catharina II speciaal voor mij, zij had zich natuurlijk laten profeteren en in de boeken laten lezen, zo'n grote basaltgranieten canopee heeft laten snijden, voorwaar geen eenvoudige zaak om als handwerk te bedrijven maar de ambachtslieden waren ook min of meer ingelicht. En in die canopee had de Czaritza een droom laten opbergen, er zijn meerdere van deze canopen en waarschijnlijk bevinden ze zich thans in een museum, het was een Hermitage opdracht en de canopen zijn niet gemakkelijk om te verplaatsen, maar als eerste advies in deze wil ik, Clemens, hier neerschrijven dat het wellicht beter ware deze canopen te onttrekken aan openbare bezichtiging.Een droom kun je koesteren, maar hij kan ook oninzichtelijk geraken door gebrek aan persoonlijke aandacht voor de inhoud of het gemis van realiteit daarmee samenhangend in het dagelijks leven. Het moge de lezer duidelijk zijn dat na zovele identiteitsvraagstukken te hebben afgewikkeld welke mijn adolescentie met zich meebracht een ervaring heeft gecreëerd met deze materie waardoor ik mijzelf in de Nederlanden in stand kon houden met alle vragen die op schenen te komen rondom het gegeven van de czar. Ik teken aan dat een man niet per se czar van Rusland hoeft te zijn om toch zichzelf als czar te beleven. In die jaren was het zo, dat de portugese herderin en zuster Julia leefde en voor mij bad gedurende een groot deel van deze periode, zij had mij reeds in 1974 ingelicht omtrent mijn status als 'juge, mon interprête', terwijl de Carol Woytila, eerst kardinaal van Krakow en later bisschop van Rome - maar hij wil niet zo meer genoemd worden in dit verband - zich al evenmin onbetuigd hgeft gelaten om invloed uit te oefenen op 'het fenomeen Clemens Maria Michael' te Heemstede Holland, gedoopt in de Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten kerk, thans de Mariakerk, te Haarlem.

- Dimitri Cantemir - voivode van Moldavia
- Prince van Roemenië -
- knyaz van Rusland -
orange edition d'une gravure à
source de Wikimedia Commons
[his name in Greek: Δημήτριος Καντιμήρης]


Natuurlijk voert elke mens van onze tijd een innerlijke droom met zich en vorm ik daarop geen uitzondering. Maar een droom kenmerkt zich altijd door zijn persoonlijk karakter, en het is alsof de uitleg van de droom welke ik koesterde een antwoord zal vormen op vele vragen die ik had of waarvan ik voorkennis bezat, en waaronder ik heb geleden. - Bedankt lieve lezers, dat ik deze dingen zo goed mogelijk als ik kan mag uitelggen en dat jullie er kennis van nemen.

Het wonderlijkste in mijn geval is dat deze droom nu al zovele jaren heeft standgehouden in zijn mysterievolle lading en mij telkens nieuwe inzichten verschaft, ook zonder dat ik dat bewust besefte, over welke keuze ik het beste kan maken.

Overigens is deze droominhoud ook min of meer verantwoordelijk voor mijn tegenwoordig opvliegend karakter, en voor die herhaalde uitingen van irrealiteitsbeleving waarvan velen zeggen dat zij onmogelijk zijn.

Maar, zoals ik vandaag ergens anders schreef, er zijn dingen van jezelf die je begrijpt, er zijn dingen die je niet begrijpt, en de moeilijke oorspronkelijk Griekse gedachte van 'Ken U zelf' heeft maar een beperkte inhoud, terwijl velen menen dat zij deze gedachte op zichzelf moeten toepassen, dat meende ik ook.

nota bene: In het Grieks stond er boven de tempel van Apollo te Delphi in de antieke tijd:
γνῶθι σεαυτόν (fonetisch: gnooti se-auton) hetgeen meer als een reclameboodschap annex gebruiksaanwijzing voor het heiligdom bedoeld was.

'het vrolijke huis' -
bron: bouwen en uitvoeren/
editie Cl7**

Persoonlijk ben ik van mening dat een mens meer heeft aan de gedachte uit de filosofie van Heraclitus van Milete die luidt: 'alles beweegt, niets blijft' - meestal genoemd: 'alles stroomt' (maar dat is maar de helft van deze filosofische gedachte) - klassiek grieks: πάντα ῥεῖ

Milete en Ephese waren Griekse, zeer welvarende kolonies aan de westkust van Asia Minor - of Heraclitus in Milete of in Ephese leefde is niet erg duidelijk - thans behoort dat gebied tot Turkije - een kolonie in die antieke tijd was een geheel ander begrip dan wat wij er nu aan geven en het koloniseren had vooral het economische doel om een nieuwe markt te creëeren dan wel de mogelijkheid van import- en export te vergroten 

+ * het zal de bewoners van deze havenplaatsen, aan de monding van een rivier gebouwd, opgevallen zijn dat de wateren van die rivier eindeloos naar de zee blijven stromen - Heraclitus geeft hen in de woorden van zijn tijd een verklaring - 


- * in Ephese was een belangrijke cultus rondom de Tempel van de godin Artemis gevestigd, in Ephese werd zij vereerd als de oorspronkelijk Anatolishce natuurgodin die vruchtbaarheid en welvaart bracht. Heraclitus was de eerste filosoof die de term logos - woord, begrip, wet - gebruikte als ordenend principe van de wereld, en het zal in verband met deze cultus van Artemis ook wel nodig zijn geweest dat hij dat deed - veel antieke filosofie diende een maatschappelijk dan wel politiek te noemen doel.


= *Heraclitus: Of this Word's being forever do men prove to be uncomprehending, both before they hear and once they have heard it. For although all things happen according to this Word they are like the unexperienced experiencing words and deeds such as I explain when I distinguish each thing according to its nature and declare how it is. Other men are unaware of what they do when they are awake just as they are forgetful of what they do when they are asleep. (DK22B1) 

n.b. het lijkt wel of deze zinnen over het internet als principe gaan, in elk geval is de gedachte van de logos als ordenend principevoor vele vormen van communicatie  toepasbaar//


en: 'On those stepping into rivers staying the same other and other waters flow'  -


n.b. de engelse vertaling is gebrekkig, bedoeld wordt: naar diegenen die in rivieren, die hetzelfde blijven, hun voet zetten stromen telkens andere en andere wateren aan - merk op dat bij Heraclitus de mens zelf als veranderlijk wordt opgevat in deze zin - 
Alles stroomt heeft te maken met de innerlijke veranderlijkheid van het leven, terwijl je van het 'niets blijft' beter kunt verstaan dat alleen 'het niets', de leegte van de ziel, blijvend is. 


Cff. Wikipedia:  'over Heraclitus filosofie' - 

*voor een alternatieve site: internet encyclopedia of philosophy /heraclit

n.b. 2: persoonlijk voel ik mij bijzonder verwant, althans in mijn opvatting over mijn denken, met de gedachten van deze Heraclitus, ten onrechte aangemerkt als een pre-socratisch natuurfilosoof (dat is maar een categoriseren in jaartallen) tijdens mijn vele jaren in het Psychiatrisch Centrum Langeveld heb ik mij goed kunnen verdiepen in vormen van natuurfilosofie, hoe merkwaardig dit ook zal klinken, en voor de samenleving gold ik in feite toen als een dissident- czar en czarewitsch zullen nader van zich laten horen - n.b. onze tijd zal nog natuurfilosofen nodig hebben!picture reproduction rechts: Heraclitus -Line engraving by S.Beyssent after Mlle. C.Rey - 'Wellcome'  - V0002698

bron: Wikimedia Commons


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voor een vergelijking van de menselijke vormen van veranderlijkheid indien hij zich identificeert met zijn onderwerp van aandacht, of verandert van geestelijke omgeving, geef ik onderstaande interessante link naar een site app geheten Autodesk die mij wel wat lijkt - feitelijk zullen mijn bezigheden bestaan in deze app in het af en toe optreden als enthousiasmeerder, het ondersteunen van de financiële verantwoording van toekomstige bouwprojecten, en misschien het aanleveren van enkele ontwerpen, plus wat er verder nog voor de bouwmaffia bij komt kijken. (engelstalig)

Clemedicit welcomes Autodesk community with Guggenheim Museum Bilbao (in dutch language)

[ cff. Autodesk/clemedicit - english]

In Malibu Ca USA say people today: 'what's the name for this week?'

Delphiniums of Riddersporen

* indien nu reeds een muzikale aanwijzing wordt gewenst:

The Kelly Family goes for the bricks       


=====================+

- 'David's harp opgeduikeld' -
silver edition Cl7**
source:Ukraïne support
voor internationale hulpverlening/
international support:

Johanniter Orde NederlandSLOT:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& editeurs: Cl5*  & **Cl7

________________________________________________
_________________add: zuiver scheerwollen AaBb dekens - Tilburg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten